<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กลต. ประเทศยักษ์ใหญ่จับมือกัน ในการแปลงสินทรัพย์ต่างๆ ให้เป็นโทเคนผ่านบล็อกเชน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หน่วยงานกำกับดูแลจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศร่วมมือกันในโครงการนำร่องสำหรับการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นรูปแบบดิจิทัลผ่านบล็อกเชน

โดยหน่วงงานเหล่านี้ได้ร่วมมือกันที่จะสร้างคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Project Guardian ซึ่งนำโดย Monetary Authority of Singapore (MAS) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

และได้มีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ Financial Services Agency of Japan (FSA), Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร และ Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

และในตอนนี้ได้กำลังทดสอบการออกพันธบัตรและการแปลงสกุลเงิน Fiat ไปเป็นรูปแบบโทเคน เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบการเงินทั่วโลก

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้คือการเจรจาทางด้านกฎหมายและการบัญชีของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่องว่างด้านกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนไปถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการออกแบบตลาดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

นอกจากนี้ตัวโครงการยังมีเป้าหมายที่จะเร่งการทดลองสินทรัพย์ดิจิทัลในบางส่วน เพื่อให้สามารถทดลองผ่าน Sandbox เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสภาพแวดล้อมและควบคุมเทคโนโลยีทางการเงินนี้ได้

ที่มา: BitcoinSistemi