<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. ไฟเขียว ! “นักลงทุนรายใหญ่” สามารถลงทุนใน Bitcoin ETF ได้แล้ว ผ่าน บลจ.

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับแวดวงคริปโตในไทย ที่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติให้นักลงทุนชาวไทยสามารถลงทุนใน Bitcoin Spot EFF ของสหรัฐฯได้แล้ว

ทว่าไม่ใช่นักลงทุนทุกรายจะสามารถเข้ามาลงทุนใน Bitcoin Spot ETF ได้ ซึ่งทาง ก.ล.ต. ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าผู้ลงทุนจำเป็นที่จะต้องมาจากสถาบัน หรือไม่ก็ต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินมหาศาลในการลงทุน และต้องทำการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อ้างอิงจากรายงานของ Bangkok Post 

ปัจจุบันหลังจากที่ทาง SEC ให้การอนุมัติ Bitcoin ETFs ไปในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต. ไทยก็ได้มีการตีความ Bitcoin ETFs ใหม่โดยหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในกองทุน Bitcoin ETFs จะถูกนับเป็นหลักทรัพย์ ไม่ใช่สินทรัพย์คริปโตภายใต้การจัดการอีกต่อไป

สำหรับสาเหตุที่มีการปิดกั้นนักลงทุนรายย่อย และบริษัทจัดการกองทุนไม่ให้เข้ามาร่วมลงทุนใน Bitcoin ETFs ทาง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้คำตอบว่าเนื่องจากธรรมชาติของ Bitcoin นั้นมีความเสี่ยงที่ยังคงสูงอยู่

ทั้งนี้เคยได้มีรายงานในช่วงเดือนมกราคมว่าทาง ก.ล.ต. ได้ทำการสั่งห้ามไม่ให้บริษัทใดจัดตั้งกองทุน Bitcoin Spot ETF ภายในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ทาง ก.ล.ต. ได้มีการผ่อนปรนกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างมาก เห็นได้จากล่าสุดที่ทาง ก.ล.ต. อนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อโทเค็นดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์ หรือโปรเจกต์ต่าง ๆ รองรับได้  ประชาชนชาวไทยคงยังต้องติดตามกันต่อไปว่าทาง ก.ล.ต. จะมีแนวทางอย่างไรในการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซี และสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่มา : Cointelegraph