<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

หรือ IMF อาจออกสกุลเงิน Cryptocurrency เพื่อมาทดแทนเงินดอลลาร์?

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากสำนักข่าว Wall Street Journal ที่รายงานเกี่ยวกับนาง Christine Lagarde หรือหัวหน้าของ International Monetary Fund (IMF) เมื่อไม่นานมานี้ บางทีเราอาจจะได้เห็นเหรียญ cryptocurrency ของโลกที่จะออกมาสู้กับ Bitcoin หลังจากที่เธอออกมากล่าวว่าทางธนาคารกลางในหลายๆประเทศนั้นไม่ควรจะหันหลังให้กับ cryptocurrency

กระแสเงินดิจิตอลทั่วโลก

ข่าวดังกล่าวอาจจะไม่ทำให้หลายๆคนตกใจมากนัก หลังจากที่รัฐบาลดูไบออกมาประกาศถึงความต้องการในการสร้างเหรียญ cryptocurrency ของตัวเองออกมา ยิ่งไปกว่านั้น ข่าวอื่นๆในภายหลังยังได้มีการบ่งชี้ถึงธนาคารอื่นๆทั่วโลกอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังมีแผนการจะสร้างเหรียญดิจิตอลของตัวเองเช่นกัน เมื่อกระแส blockchain เริ่มที่จะดังไปทั่วโลก

Decentralized หรือว่า Centralized

ความยากของการออกเหรียญดิจิตอลระดับโลกนั้นคือตัวแปรด้านความเป็นจุดศูนย์รวม เนื่องจากว่าระบบโพรโตคอลของ Bitcoin นั้นมีความเป็นการกระจายศูนย์ ทำให้ตลาดของเหรียญดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่ขึ้นตรงกับใคร ซึ่งมูลค่าของมันนั้นจะขึ้นอยู่กับ consensus และราคาจะไม่ถูกกำหนดให้ตายตัว

สำหรับสกุลเงินดิจิตอลระดับโลกนั้น แม้ว่าความปลอดภัยจะมีความเป็น decentralized สูง แต่ทาง IMF นั้นก็ยังต้องแก้ไขและทำการออกกฎมาควบคุมเพื่อทำการจัดการเงินที่จะไหลเข้าและออกระหว่างประเทศ ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นสามารถที่จะทำงานอยู่บนแนวคิดของ Bitcoin ได้

สกุลเงินใหม่

สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ที่ปัจจุบันมีความเป็น reserve currency ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสกุลเงินหลักๆของโลก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ โดยนั่นหมายความว่าประเทศหลายๆประเทศนั้นอาจจะต้องการเหรียญดิจิตอลใหม่เพื่อให้มาเป็นตัว reserve currency โดย IMF Coin อาจจะมาแทนที่เงินดอลลาร์ได้ถ้าหากว่ามันกลายมาเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

ทว่าบางคนที่สนับสนุน Bitcoin ก็กล่าวว่ามันไม่มีความจำเป็นสำหรับ IMF ที่จะออกสกุลเงินดังกล่าวออกมา เนื่องจากว่าปัจจุบันมี Bitcoin อยู่แล้ว และไม่มีความเสี่ยงด้าน centralization ด้วย ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไป

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น