<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

โวลลุ่มการซื้อขายระหว่างสกุลเงินโบลิวาร์และ Bitcoin ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์ต่อวัน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศเวเนซุเอลาดูเหมือนว่าจะยังคงย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนทำให้ชาวเวเนซุเอลาต้องหันมาใช้ cryptocurrency แทน

โดยอ้างอิงจากข้อมูลการวิจัยของ VeneBloc นั้นเผยให้เห็นว่าตลาดของสกุลเงินโบลิวาร์ – Bitcoin ได้มีโวลลุ่มที่ทะลุสถิติใหม่ โดยคิดเป็นประมาณ 1.009 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา

VeneBloc ทำการเก็บข้อมูลธุรกรรมที่ทำผ่านเว็บ LocalBitcoins ในเวเนซุเอลา โดยในขณะที่กำลังรายงานข่าวอยู่นี้ ราคาของค่าเงินโบลิวาร์นั้นอยู่ที่ 800,000 โบลิวาร์ต่อ 1 ดอลลาร์เนื่องจากปัญหาด้านเงินเฟ้อ จึงส่งผลทำให้ชาวเวเนซุเอลาต้องหันมาใช้ cryptocurrency เมื่อรัฐบาลเริ่มมาตรการคุมเข้มด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2003

การคุมเข้มเหล่านี้ส่งผลทำให้ประชาชนและบริษัทต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ในตลาดมืด ที่มีอัตราการแลกเปลี่ยนดีกว่า แต่การใช้ cryptocurrency สำหรับพวกเขานั้นสามารถนำไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ อีกทั้งยังสามารถอยู่รอดในสภาวะล้มเหลวของรัฐบาลได้อีกด้วย

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น