<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

มูลค่าโดยรวมของตลาดคริปโตปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากร่วงลงระหว่างงาน Consensus ของ Coindesk

อ้างอิงจาก Coinmarketcap ภาพรวมของตลาดคริปโตปรับตัวไปในทิศทางที่มากขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยราคาของเหรียญคริปโต Top 10 ในตลาดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดเข้าใกล้ 392,000 ล้านดอลลาร์

ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีราคาอยู่ที่ 8,513 ดอลลาร์ในขณ   ะที่รายงาน

ราคาของ Ethereum (ETH) ได้ทะลุผ่านราคา 700 ดอลลาร์ โดยมีราคาอยู่ที่ 715 ดอลลาร์ในขณะที่รายงาน ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นกัน

มูลค่าโดยรวมของตลาดคริปโตเริ่มเข้าใกล้ 392,000 ล้านดอลลาร์ โดยเริ่มฟื้นฟูจาก วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งลงไปแตะที่ 361,000 ล้านดอลลาร์

ในคริปโตที่ติด Top 10 นั้น ราคาของเหรียญ Tron (TRX) ได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดภายใน 24 ช่วงโมงที่ผ่านมา ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และมีราคาอยู่ที่ 0.084419 ดอลลาร์ในขณะที่รายงาน

เหรียญที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดรองลงมาคือ Cardano (ADA) มีราคาอยู่ที่  0.258431 ดอลลาร์ ในขณะที่รายงาน โดยราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ภาพรวมของตลาดคริปโตนั้นเริ่มกลับมาดีขึ้นหลังจากที่มูลค่าของทั้งตลาดคริปโตลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างที่งาน Consensus ของ Coindesk จัดขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่หลาย ๆ คนทำนายไว้ว่าระหว่างงานประชุมนั้น ตลาดจะเข้าสู้ขาขึ้นเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา เช่น นาย Tom Lee

ที่มา Cointelegraph