<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นาย Tom Lee ยังคงเชื่อมั่น “Bitcoin จะไปแตะที่ราคา 22,000 ดอลลาร์ตอนสิ้นปี”

อ้างอิงจาก CNBC รายงานว่า นาย Tom Lee ผู้ที่มองว่า Bitcoin ยังคงเป็นตลาดกระทิงอยู่ กล่าวว่า Bitcoin จะไปแตะที่ราคา 22,000 ดอลลาร์ น้อยกว่าการทำนายรอบล่าสุดประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

นาย Tom Lee อธิบายแนวคิดของเขาว่า มันเป็นไปได้อย่างมากที่ราคาของ Bitcoin ในอนาคตจะอยู่เหนือ 2 เท่าของต้นทุนในการขุด หลังจากที่พิจารณาราคาดังกล่าวแล้ว มันเป็นไปได้ที่จะสรุปว่า เมื่อตอนสิ้นปี มีความเป็นไปได้อย่างมากกว่า Bitcoin จะมาราคามากกว่า 20,000 ดอลลาร์ และน่าจะไปแตะที่ประมาณ 22,000 ดอลลาร์

25,000 ดอลลาร์ ยังคงเป็นไปได้อยู่

เขายังคงย้ำถึงความเชื่อมั่นในคำทำนายของเขาว่า Bitcoin จะไปแตะที่ 25,000 ดอลลาร์ และจะไปแตะที่ราคานั้นในช่วงสิ้นปี

“เรายังคิดว่า Bitcoin ยังสามารถไปแตะที่ 25,000 ดอลลาร์ หรือแถว ๆ นั้นเมื่อสิ้นปีได้ แต่ว่ามันถือเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาเป็นอย่างมาก หากพิจารณาจากตอนนี้”

หลังจากที่เขาถูกถามให้อธิบายประเด็นดังกล่าวในเชิงลึกมากขึ้น เขากล่าวว่า:

  1.  Bitcoin ทะยานจาก 7,000 เป็น 10,000 ดอลลาร์ เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น เขายังกล่าวด้วยว่า จากข้อมูลในอดีต ส่วนใหญ่แล้ว ราคาของ Bitcoin จะมากกว่าราคาของมันเมื่อ 6 ที่แล้ว และมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ในกรณีดังกล่าวที่ราคาของมันเพิ่มขึ้นถึง 300 เปอร์เซ็นต์
  2. Bitcoin กำลังถูกซื้อขายอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการขุด และเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของกรณีนั้น ส่งผลให้ราคาของ Bitcoin มีพฤติกรรมในแง่บวก

เขาสรุปว่า การทำนายนั้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นจริงเสมอไป แต่ Bitcoin ควรเป็นสิ่งที่ผู้ที่เชื่อในเทรนด์ต้องซื้อ

“Bitcoin นั้นค่อนข้างผันผวน และถือกำเนิดมาได้เพียง 10 ปีเท่านั้น แต่ตั้งแต่ที่มันถือกำเนิดขึ้นมานั้น เป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอในการซื้อ Bitcoin”

ที่มา Ethereumworldnews