<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

MasterCard ได้สิทธิบัตรในการเพิ่มความเร็วในการชำระเงินด้วย Cryptocurrency

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้ให้บริการบัตรเครดิต MasterCard ได้รับสิทธิบัตรความเร็วในการชำระเงินด้วยคริปโต

สิทธิบัตรดังกล่าวถูกตีพิมพ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ (USPTO) โดยอธิบายว่า ถึงแม้ว่าการใช้งานของคริปโตจะมากขึ้น แต่ “การชำระเงินแบบดั้งเดิมก็ยังคงสูงและผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย” และเมื่อมีการเปรียบเทียบถึงระยะเวลาในการประมวลผลนั้น Cryptocurrency ก็ยังเสียเปรียบกว่า

“จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงการรักษาและเพิ่มความเร็วในการประมวลผลของธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินคริปโต” ในสิทธิบัตรระบุไว้

เพื่อลดเวลาในการทำธุรกรรม ทางบริษัทจะนำเสนอบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่สามารถทำธุรกรรมในรูปแบบคริปโตผ่านระบบที่มีอยู่เช่นสกุลเงินทั่วไป โดยบัญชีนี้จะ “เชื่อมโยง Profile ที่จะสามารถระบุสกุลเงิน Fiat, สกุลเงินคริปโต และระบุ Address ได้ด้วย”

โดยธุรกรรมเหล่านี้จะใช้การชำระเงินรูปแบบสกุลเงินทั่วไปแต่ว่าธุรกรรมทางการเงินแต่ละรายการจะแสดงในรูปแบบคริปโต

อย่างไรกตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ MasterCard ได้ให้ความสนใจในการคุ้มครองผู้บริโภคในการชำระเงินด้วยคริปโต เพราะเมื่อปีที่แล้วทาง MasterCard ได้ยื่นสิทธิบัตรเกี่ยวกับการยื่นขอ Refund ด้วยคริปโตอีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น