<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เหรียญคริปโตผ่านร่างกฎหมายในสหรัฐฯ ทำให้ไม่ต้องมีสถานะเป็นหลักทรัพย์อีกต่อไป

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Jared Polis ผู้ว่าฯของรัฐโคโรราโดได้ลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ให้อิสระแก่สกุลเงินคริปโตทั้งหลายจากการอยู่ใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์โดยได้กล่าวว่าเป็น “อิสระอย่างจำกัดจากข้อกำหนด เช่นการต้องจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดำเนินการผ่านคนกลางและนายหน้าซึ่งต้องมีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อขายแลกเปลี่ยน tokens ”

พระราชบัญญัติ Digital Token Act นั้นจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับเทคโนโลยี Blockchain และยังช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องในตลาดนี้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสินทรัพย์ทางดิจิทัลนั้นไม่ถูกผูกติดกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาด้วยความเข้มงวดของตัวกฎหมายดังกล่าวอีกต่อไป

สินทรัพย์ทางดิจิทัลนั้นได้รับการพูดถึงว่าเป็นสินทรัพย์สำหรับ “วัตถุประสงค์ทางการบริโภค” ซึ่งทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายหากตัวสินทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดย“วัตถุประสงค์ทางการบริโภค” นั้นได้มีความหมายว่า “เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาหรือให้ไปซึ่งสินค้า บริการ หรือเนื้อหาบางอย่าง โดยรวมถึงการเข้าถึงสินค้า บริการและเนื้อหานั้นๆด้วย”

ผู้ว่าฯ Polisได้เน้นย้ำถึงประเด็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีซึ่งปราศจากการกำกับควบคุมอย่างผูกขาดโดยส่วนกลาง โดยได้กล่าวว่า

“เทคโนโลยี Blockchain ได้ทำให้เกิดวิธีการใหม่ในการป้องกันข้อมูลของเราโดยปราศจากการต้องอาศัยบริษัทยักษใหญ่หรือความช่วยเหลือจากรัฐส่วนกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้น”

พระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้มีการกล่าวถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Blockchain ว่าสามารถดึงดูดนักลงทุน นักธุรกิจ และทำให้เกิดระบบเทคโนโลยีที่ดีกว่าขึ้นได้อันมีใจความว่า

“เทคโนโลยี Blockchain นั้นมีประสิทธิภาพในการสร้างรูปแบบใหม่ของแพลทฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นซึ่งปราศจากการควบคุมอย่างผูกขาดจากส่วนกลาง โดยยังรวมถึงข้องดีต่างๆที่เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับแพลทฟอร์มอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นในปัจจุบันซึ่งต้องอาศัยการควบคุมจากส่วนกลาง… แพลทฟอร์มของการระดมทุนเพื่อสินค้านี้ได้นำเสนอวิธีการสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนในการเพิ่มพูนผลกำไรและฐานลูกค้าโดยการเสนอขายสิทธิล่วงหน้าในการได้รับสินค้า ก่อนที่สินค้าจะออกขายหรือพร้อมใช้งาน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการซื้อขายสำหรับสินค้าที่พร้อมสำหรับการใช้งาน”

โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคมปีนี้

ในปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ได้เปิดใจรับเทคโนโลยี blockchain และสกุลเงินคริปโต อย่างเช่นรัฐ Wyoming และ New Hampshire

รัฐโคโลราโดนั้นได้ก้าวล้ำไปอีกขั้นโดยการมุ่งเป้าการพัฒนาในตลาดนี้ จากการที่กลุ่มผู้ร่างกฎหมายได้มีการนำเสนอร่างกฎหมายแก่วุฒิสภาของสหรัฐฯ เป็นการนำเสนอว่าเทคโนโลยี blockchain นั้นควรที่จะถูกใช้เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจมตีทางไซเบอร์

ในขณะเดียวกัน รัฐอื่นๆยังคงพิจารณาถึงเทคโนโลยีดังกล่าวว่าจะสามารถช่วยเหลือผลักดันเศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างไร ในรัฐ Wyoming ในฐานะเป็นรัฐที่เปิดทางให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับเทคโนโลยี blockchain ได้ผ่านร่างกฎหมายหลายฉบับรวมถึงฉบับที่แสดงถึงการพิจารณาสถานะของสกุลเงินคริปโตว่าเป็นเช่นเดียวกับเงินทั่วไป

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น