<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐ Wyoming ในสหรัฐฯเสนอร่างกฎหมายใหม่ ให้ละเว้นภาษีบ้านที่ถูกซื้อด้วย Cryptocurrency

ร่างกฎหมายใหม่ที่ถูกนำเสนอในรัฐ Wyoming เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยหากบังคับใช้นั้นจะมีผลทำให้สามารถละเว้นการเก็บภาษีที่อยู่อาศัยที่ถูกซื้อด้วย cryptocurrency ได้ นอกจากนี้ทางรัฐยังเผยถึงวันที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วย

Wyoming Senate Bill 111 ถูกนำเสนอโดยวุฒิสมาชิก Ogden Driskill, Tara Nethercott, และ Chris Rothfuss รวมถึงตัวแทนอย่างนาย Tyler Lindholm, David Miller, และ Jared Olsen โดยทั้งหมดนี้มาจากพรรครีพลับบิกัน

ร่างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบทั้งหมด 26 เสียงผสมกันจากทั้งพรรครีพลับบิกันและเดโมแครต, 3 เสียงที่ไม่เห็นชอบ และ 1 ไม่ขอออกความเห็น

ที่น่าสนใจคือการเสนอร่างดังกล่าวมีขึ้นในช่วงการเคลื่อนไหวเรียกร้องของผู้ออกกฎหมายในสหรัฐฯเพื่อให้ออกกฎหมายมากำกับ cryptocurrency ให้มากกว่านี้

หากลองสังเกตดูให้ดีแล้วจะพบว่าร่างดังกล่าวนั้นค่อนข้างกระชับ และตรงจุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการทำให้ “สิ่งของที่จับต้องได้” ทั้งหลายอย่างทองคำ, เช็ค, สกุลเงินธรรมดา และสกุลเงินเสมือนจริง สามารถถูกยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยได้

ปัจจุบันการเก็บภาษีกำไรจากการซื้อขาย cryptocurrency ในสหรัฐฯนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทา จึงส่งผลทำให้ประชาชนต้องถูกเก็บภาษีจากทั้งรัฐบาลกลางและภาษีเงินได้

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น