<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สรรพากรไทยเล็ง เก็บภาษีเหรียญ Libra หากมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

ตั้งแต่ Facebook ออกเหรียญ Libra มานั้น ต่างคนก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

ล่าสุดประเทศไทยก็เล็งเห็นและให้ความสนใจในตัวเหรียญ Libra โดยสรรพากรมีแผนที่จะจัดเก็บภาษีเหรียญ Libra จาก Facebook โดยจะดันกฏหมาย E-Business มาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มต่างชาติที่มาหารายไดในประเทศไทย

เก็บภาษี Libra?

อ้างอิงจากเว็บ Posttoday นั้นนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า: 

“กรณี Facebook จะออกสกุลเงินดิจิทัล Libra มาใช้ ต้องรอความชัดเจน ตอนนี้ประเทศไทยมีกฎหมายพระราชกำหนดการ (พ.ร.ก.)ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำให้ต้องรอ ก.ล.ต. พิจารณาเสียก่อนว่า Libra เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ หากเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ก็ต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรค้าขายสกุลเงิน 15%

ขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสกุลดิจิทัลอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ และ ก.ล.ต. พิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก็ต้องเสียภาษีจากกำไร 15%” นายเอกนิติกล่าว

ไทยต้องปรับตัว

นอกจากนี้นายเอกนิติยังกล่าวถึงการปรับตัวของประเทศไทยอีกด้วยว่า:

“ในโลกยุคดิจิทัลยุคมีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมสรรพากรต้องปรับตัวให้ทันเพื่อให้การเก็บภาษีเกิดความเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรจะเสนอให้รัฐบาลใหม่เดินหน้า ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ที่กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ 

โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ ที่มีรายได้จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ต้องมาลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร”

นายเอกนิติ กล่าวสรุปว่า:

“ที่ผ่านมากรมสรรพากรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ แต่มีแพลตฟอร์มให้บริการในประเทศไทย เช่น การให้ดาวน์โหลดหนัง เพลง เกมส์ หรือ แพลตฟอร์มให้บริการอื่น ๆ ที่มีรายได้ในประเทศไทย 

แต่กรมสรรพากรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ หากมีกฎหมาย e-Business ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศต่าง ๆ ที่ให้บริการและมีรายได้ในไทยต้องมาลงทะเบียนเสียภาษีกับกรมสรรพากร ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทย รวมถึงทำให้การเก็บภาษีของประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศออสเตรเลีย และประเทศเกาหลีใช้ได้ผลมาแล้ว”

ทั้งนี้เขายังกล่าวว่ากฏหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากรัฐบาลใหม่ยืนยันก็สามารถส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นกฏหมายบังคับต่อไป

Libra ยังไม่ใช่สินทรัพย์ดิจิทัล

ด้านน.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้กล่าวถึงเหรียญ Libra สำหรับประเทศไทยว่า:

“หาก Facebook ไม่มายื่นขอเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัล Libra ก็ถือว่า สกุลเงินดิจิทัล Libra ไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เก็บภาษีไม่ได้ เหมือนกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ จำนวนมากที่เกิดขึ้น และก.ล.ต. ได้ออกประกาศเตือนนักลงทุนให้ระวังถูกหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ที่ ก.ล.ต. ไม่รับรองเป็นสกุลเงินดิจิทัล”

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น