<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Bitcoin นั้นถูกมองว่ามีสถานะถูกกฎหมายในศาลประเทศจีน

การพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin เมื่อวานนี้มีขึ้นใกล้เคียงกับข่าวคราวด้านคริปโตที่สำคัญในประเทศจีน เมื่อผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งนามว่า Dovey Wan ได้ออกมารายงานข่าวจากสำนัก Caijing ในประเทศจีนว่า Bitcoin นั้นถูกมองในชั้นศาล Hangzhou Internet Court ว่าเป็นสินทรัพย์แบบเสมือนจริง และมีมูลค่าด้านการเงิน

กระนั้น นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Bitcoin นั้นถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีสถานะถูกกฎหมายในประเทศจีนจากทางตุลาการ โดยเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา หน่วยงาน Shenzhen Arbitration Commission ได้ออกมาประกาศว่า “สินทรัพย์ดังกล่าวนั้นจะต้องถูกปกป้องตามกฎหมาย” และสามารถถือและส่งกันได้อย่างถูกกฎหมาย

โดยทาง Hangzhou Internet Court เสริมว่า “ cryptocurrency นั้นบรรลุความต้องการของข้อกฎหมายด้านสินทรัพย์เสมือนจริง เพราะว่ามันมีมูลค่า, มันหายาก และทำลายทิ้งได้”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางศาลจะออกมากล่าวเช่นนั้น แต่ว่าประเทศจีนนั้นก็ยังไม่มีการอนุญาตให้สามารถตั้งเว็บกระดานซื้อขายคริปโตอย่างเป็นทางการได้ โดยเมื่อปี 2017 นั้นทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศแบนเว็บเทรดคริปโตในประเทศจนหมด จึงทำให้ประชาชนในประเทศต้องหันมาพึ่งวิธีซื้อขายแบบ P2P หรือซื้อขายกันเองแทน

เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นทางสยามบล็อกเชนได้รายงานไปแล้วว่าราคาของ Bitcoin นั้นได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วภายในระยะเวลาแค่ 30-40 นาทีเท่านั้น โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 9300 ดอลลาร์ขึ้นไปแตะ 10,100 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็น