<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

เศรษฐกิจมอลต้าคาดการณ์ติดอันดับท็อป 3 ของยุโรปปีหน้า หลังโฟกัส Blockchain

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในขณะนี้ดูเหมือนว่ามอลต้ากำลังเตรียมที่จะกลายเป็นผู้นำของยุโรป เนื่องจากมีรายงานว่ามอลตากำลังเข้าสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นปีที่ 7 แล้วและคาดว่าเศรษฐกิจของเกาะมอลต้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกกว่า 4.2% ในช่วงปี 2020 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน

ตัวเลขการคาดการณ์นี้มาจากคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป โดยการคาดการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนี้จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ในหัวข้อรายงานเรื่อง “การพยากรณ์เศรษฐกิจในฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2019 : เส้นทางที่ท้าทายข้างหน้า” บน Twitter ก่อนหน้านี้ :

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90