<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ศาลเผยคดี Craig Wright นั้นอาจพลิกได้หากหลักฐานนั้นมีอยู่จริง

คดีพิพาทชื่อดังประจำวงการระหว่างนาย Craig Wright และผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างนาย Dave Kleiman ซึ่งได้เสียชีวิตไปในช่วงปี 2013 ที่ผ่านมา โดยคดีดังกล่าวนั้นเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับเหรียญ Bitcoin ปริมาณหนึ่งซึ่งคู่กรณีทั้งสองได้ต่อสู่กันถึงความเป็นเจ้าของในเหรียญจำนวนดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์ซึ่งได้มีการเริ่มต้นฟ้องร้องกันในช่ววงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

รายงานล่าสุดจากศาลของรัฐฟลอริด้านนั้นได้มีคำสั่งในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยผู้พิพากษาซึ่งได้ทำการวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวอย่างนาง Beth Bloom นั้นได้มีคำสั่งให้ทางนาย Craig Wright นั้นชำระหนี้ค่าดำเนินการทางศาลซึ่งเกิดขึ้นแก่ครอบครัว Kleiman เป็นเงินจำนวนกว่า 658,000 ดอลลาร์

คำสั่งดังกล่าวนั้นมีที่มาจากการที่ศาลเห็นว่าทางนาย Craig Wright นั้นได้ดำเนินการก่อกวนและขัดขวางการไต่สวนและสืบพยานของคู่ความทำให้อีกฝ่ายนั้นต้องเสียเวลาและทรัพย์สินมากขึ้นในการสู้คดี อีกทั้งยังได้ดำเนินการขัดขวางการเตรียมพยานหลักฐานของคู่ความอีกฝ่ายอีกซึ่งศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอีกด้วย

แม้ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปีก่อนนั้น ทางศาลได้มีแนวความเห็นว่านาย Craig Wright นั้นไม่มีสิทธิในเหรียญกว่าครึ่งหนึ่งที่ตัวเขาครอบครองอยู่ซึ่งได้รับการขุดไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี 2013 และจำต้องชำระคืนแก่ครอบครัว Kleiman แต่ความเห็นดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ถูกตัดสินเด็ดขาดแต่อย่างใดในปัจจุบัน

ทั้งนี้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ ศาลยังได้มีคำสั่งให้เวลานาย Craig Wright  เพิ่มเติมในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเดือนมกราคมปี 2020 นี้ โดยหลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าวศาลได้ตีกรอบเฉพาะสำหรับ Private Key ซึ่งตัวเขาจะได้ใช้ในการเข้าถึงและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของปริมาณของเหรียญ Bitcoin ดังกล่าวได้

ที่มาของคำตักสินดังกล่าวนั้นมาจากการที่นาย Craig Wright  ได้อ้างว่าตัวเขาได้ขุดเหรียญ Bitcoin ในช่วงเวลาดังกล่าวจริง แต่สินทรัพย์ดังกล่าวนั้นตัวเขาได้ช่วยจัดให้อยู่ในกองทรัพย์สินซึ่งได้รับความคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายที่เรียกว่า Trust (ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว) ซึ่งทำให้กองทรัพย์สินนั้นได้รับการดูแลและมีความเป็นเจ้าของแยกออกจากตัวบุคคล 

ตัวเขากล่าวอ้างว่า Private Key นั้นก็ได้อยู่ในความดูแลของกองทรัพย์สินดังกล่าวด้วย จึงเป็นเหตุให้ตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆของกองเหรียญในการนำมาเป็นพยานหลักฐานได้ ซึ่งตัวเขานั้นได้เรียกให้ทางกองทรัสต์นั้นส่งมอบชุดรหัสดังกล่าวให้แก่เขาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในช่วงปลายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้

ศาลได้ตั้งข้อสงสัยถึงกรณีดังกล่าวแต่ก็ได้ให้โอกาสนาย Craig Wright  ในการนำสืบพยานหลักฐานดังกล่าวได้หากมีอยู่จริง ทั้งนี้ศาลก็ได้กำชับไว้ว่าหากตัวเขาไม่ได้รับชุดรหัสดังกล่าวภายในเวลาที่อ้างไว้ และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะใช้นำมาเป็นพยานหลักฐานได้ ศาลอาจมีคำสั่งลงโทษเพิ่มเติมแก่นาย Craig Wright นั่นเอง

ที่มา : Decrypt

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น