<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

วิจัยเผย Bitcoin นั้นกำลังมาเป็นทองคำใหม่ของโลกนี้

หนึ่งในสิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็คือโลกของคริปโตเคอเรนซี่ที่พัฒนามามากกว่า 10 ปีกำลังได้รับการยอมรับอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อเก็งกำไรอีกต่อไปจากประชากรโลกทั้งหลายคล้าย ๆ กับทองคำ 

โดยทั้ง Bitcoin และ Gold มักถูกหยิบยกเอามาเปรียบเทียบกันเสมอในทุก ๆ แง่มุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บที่ Bitcoin ทำได้ง่ายกว่าในเรื่องของพื้นที่ แต่ทองทำได้ดีกว่าในแง่ของการสัมผัสและนำไปใช้งานอย่างอื่นได้จริง 

หรือจะเป็นในเรื่องของการขนส่งที่ไม่ต้องบอกเลยว่า Bitcoin ง่ายกว่าขนาดไหนในการส่งเงินข้ามแดนที่สะดวกรวดเร็วกว่าหลายเท่า แตกต่างกับทองที่มีทั้งค่าใช่จ่ายในการขนส่งและเรื่องของความปลอดภัยในการสูญหายหรือถูกขโมยระหว่างทาง

นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของจำนวนที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือ Bitcoin มีจำนวรที่จำกัดเพียงแค่ 21 ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ถูกขุดไปแล้วมากมายจากบรรดาผู้ที่เข้ามาก่อนหน้านี้และผ่านการ Halving มาแล้ว 2 จนจะ 3 ครั้ง

จากจำนวนจำกัดที่มีอยู่ทำให้ในอนาคตมันจะมีมูลค่าที่มากขึ้นหากเป็นไปตามค่าสถิติและการคาดการณ์ ส่วนทางด้านของทองเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีอีกเท่าไหร่  และในจักรวาลนี้จะมีพอสำหรับทุกคนหรือไม่ซึ่งคอนข้างจะเชื่อได้แน่นอนว่ามีพอสำหรับทุกคนแน่นอน 

ทว่าแม้จะถูกเปรียบเทียบกันแบบนี้แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว Bitcoin กับ Gold เป็น 2 สินทรัพย์ที่คู่ควรกับการเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและควรจะมีไว้ทั้ง 2 อย่าง 

โดยแม้อดีต Bitcoin จะไม่ได้รับการยอมรับในการเป็นสินทรัพย์เหมือนทอง แต่ตอนนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วคนเปิดใจมากขึ้นและยอมรับว่า Bitcoin เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นจากแต่ก่อนตามรายงานของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพริทอเรีย

โดย Bitcoin นั้นถูกพิจารณาให้เป็นเหมือนกับ New Gold ซึ่งนั้นหมายถึงการที่นักลงทุนมักจะยอมวางเงินไว้กับสินทรัพยืเหล่าเป็นทางเลือกอื่น ๆ นอกจากการสะสมหุ้น 

ในการวิจัยของมหาวิทยาลัย Pretoria ยังได้เจาะจงไปที่ประเด็นว่าด้วย Bitcoin สามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวช่วยในการปกป้องความเสี่ยงท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกได้ 

ซึ่งมันพบความสัมพันธ์ที่ต่ำมาก ๆ ระหว่างทองคำและ Bitcoin ซึ่งนั้นทำให้นักลงทุนมองว่าทั้ง 2 สินทรัพย์มีเสถียรภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายบนโลกใบนี้ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่าง ๆ นานาๆ 

ยกตัวอย่างเช่นการปกป้องจากสถานะการณ์ที่ตลาดเกิดระเบิดหรือล่มหลายขึ้นซึ่ง Bitcoin จะสามารถเข้ามาช่วยในการปกป้องการลงทุนให้ปลอดภัยมากขึ้นในเงื่อไขต่าง ๆ เหล่านี้ 

ซึ่งมันทำให้ตีความได้ว่าหากเกิดช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินทองคำและตอนนี้ Bitcoin เป็นการลงทุนที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง ณ ตอนนี้ โดยผู้เขียนได้กล่าวไว้ในการวิจัยว่า 

“ เราพบความสัมพันธ์ที่ต่ำมากระหว่าง bitcoin และทองคำซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ทั้งสองสามารถใช้ร่วมกันได้ในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายในตลาดการเงินเพื่อปกป้องสถานะตราสารทุน”

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างลักษณะของสินทรัพย์ทำให้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่า Bitcoin อาจแทนที่ทองคำได้

อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองที่ตรงกันข้ามกับการรับรู้นี้ที่ผู้คนเชื่อว่ามูลค่าของทองคำจะยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ Bitcoin ยิ่งไปกว่านั้น Bitcoin ยังต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในขณะที่ทองคำสามารถถูกเก็บไว้ได้

จะเห็นได้ชัดว่าจากทั้งหมดข้างต้น Bitcoin กำลังเป็นที่นิมยมมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินจากเงินตราที่รัฐบาลออกมาได้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่นในเวเนซุอาล่า หรือประเทศที่เกิดปัญหาทางการเงินต่าง ๆ ประชาชนก็แห่กันไปซื้อ Bitcoin ณ เว็บเทรดหรือตลาด Local Bitcoin กันอย่างล้มหลามซึ่งมีให้เห็นได้ในข่าวอยู่บ่อยคร้ัง 

และเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกประเทศจะต้องมีการซื้อ Bitcoin เก็บไว้เพื่อเป็นเหมือนสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอีกทางควบคู่ไปกับทองท่ามกลางสถาการณ์ของโลกแบบนี้อย่างแน่นอน