<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Chainlink ประกาศอัปเดตเพิ่มระบบ Off-Chain Reporting Network แล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ระบบเครือข่าย Blockchain Chainlink (LINK) ได้ประกาศว่า ได้ทำการอัปเดตเพิ่มระบบ Off-Chain Reporting (OCR) ให้กับระบบ Mainnet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระบบดังกล่าวจะมาแทนที่ FluxAggregator model ซึ่งจะทำให้ระบบเครือข่าย Oracle ที่เป็นระบบพื้นฐานของ Chainlink สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการทำงานจะลดลงกว่า 90% อีกด้วย เพราะการอัปเดตในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถในการประมวลผลของระบบ Oracle ทั้งหมด และยังทำให้ Chainlink สามารถรองรับ Smart Contract จากตลาด DeFi อื่น ๆ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ใช้งานในเครือข่าย DeFi จะยังได้รับประโยชน์และสามารถทำสัญญา Smart Contract แบบ 10x ได้อีกด้วย และอาจช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม DeFi เพราะระบบ OCR จะสามารถต่อยอดไปยังระบบประกันภัย และเกมที่มีพื้นฐานอยู่บนระบบ Decentralized

และระบบนี้ยังอาจพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบ Decentralized เพราะมีชุดข้อมูลให้ใช้งานได้มากขึ้น และอาจทำให้ระบบ Smart Contract ช่วยพัฒนาระบบการเงินได้ในอนาคต

OCR เป็นเวอร์ชันที่ 3 ของระบบ Chainlink Core Client ซึ่งจะทำให้ระบบ OCR และ Flux Monitor ทำงานควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัย และจะทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้มีโอกาสเกิดปัญหาขัดข้องจากระบบอัตโนมัติอย่างไม่คาดฝัน

โดยการเพิ่มระบบ OCR จะไม่เพียงช่วยระบบ Blockchain ของ Chainlink เท่านั้น แต่จะส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ที่มีเชื่อมต่อ หรือมีพื้นฐานอยู่บนระบบเครือข่าย Oracle มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกด้วย 

ที่มา: beincrypto.com