<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub กลับมาเปิดให้รับสมัครลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลังจากที่ทาง Bitkub นั้นต้องปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ไปเพื่อทำการแก้ไขระบบตามคำสั่งของทาง ก.ล.ต. ไทยนั้น ล่าสุดทาง ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้พวกเขาได้กลับมาเปิดให้บริการแก่ลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว

โดยอ้างอิงจากการประกาศของทาง ก.ล.ต. นั้นมีใจความว่า

“คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ภายหลัง Bitkub ได้ดำเนินการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติสั่งการให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชี จนกว่า Bitkub จะแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะ ขนาดและปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Bitkub ได้แก้ไขระบบงานและบุคลากร รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานมายัง ก.ล.ต. แล้ว นั้น 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Bitkub ได้มีการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้เป็นไปตามการสั่งการข้างต้นแล้ว จึงมีมติให้ Bitkub สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ Bitkub ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนที่ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ด้วย”

ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนได้รายงานไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าทาง ก.ล.ต. นั้นได้มีมติให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เว็บดังกล่าวประสบปัญหาในด้านระบบที่ติดขัดบ่อย เนื่องจากลูกค้าที่แห่กันเข้ามาใช้งานกันเป็นจำนวนมาก

“คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้ระบบงานต่าง ๆ มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้บริษัทระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชีจนกว่าบริษัทจะแสดงให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มั่นใจได้ว่าระบบงานต่าง ๆ และบุคลากร มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะ ขนาด และปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้”

โดยในวันเดียวกันนั้น ทาง Bitkub ได้ออกมากล่าวน้อมรับมติของทาง ก.ล.ต. โดยได้ปิดรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ในขณะเดียวกันลูกค้าเก่าที่เคยสมัครมานานแล้วจะสามารถใช้งานเว็บเพื่อเทรดได้ตามปกติ

นอกจากนี้นายสกลกรย์ สระกวี หรือหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Bitkub ก็ได้ออกมาประกาศในขณะนั้นว่า

“พวกเราน้อมรับมติ ก.ล.ต. นะครับ Bitkub ไม่ได้ปิดหนีหายไปไหนนะครับ ลูกค้าปัจจุบัน ยังใช้บริการเทรด ฝากถอนได้เหมือนเดิมนะครับ การที่ Bitkub ปิดรับสมัคร ในครั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นในอนาคต ทั้งระบบเทรด การดูแลลูกค้า การ KYC ที่จะรองรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ผมและทีมงานพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลลูกค้าทุกคน ซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรด่วนสามารถ DM มาที่ผมโดยตรงได้เลยครับ ผมต้องขออภัยที่สุด สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ”

นั่นหมายความว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ลูกค้าใหม่จะสามารถสมัครใช้บริการ Bitkub ตามปกติได้แล้วนั่นเอง แต่ก็ต้องรอการประกาศจากทาง Bitkub อีกทีว่าจะเปิดรับลูกค้าเมื่อไร