<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต.สหรัฐฯ อนุมัติคำขอเปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายโทเคนหลักทรัพย์ BSTX แล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Boston Security Token Exchange (BSTX) ซึ่งเป็นเว็บเทรดโทเคนหลักทรัพย์ใหม่ในเมือง Boston ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ให้ดำเนินการในฐานะตลาดหลักทรัพย์ที่ทำงานบนบล็อกเชน

BSTX ได้เปิดตัวร่วมกับ BOX และ tZero ซึ่งเป็นบล็อกเชนของ Overstock ซึ่งแต่เดิมนั้นต้องได้รับการอนุมัติก่อนจะมีการเปิดตัว security token ที่จดทะเบียนซื้อขายสาธารณะอย่างไรก็ตามการอนุมัติของ SEC ล่าสุดนั้นทำให้ BSTX สามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในตลาดดั้งเดิมตามข้อมูลของ SEC

“คณะกรรมาธิการรับทราบแล้วว่าข้อเสนอของ BTSX ในตอนนี้จะไม่มีส่วนข้องเกี่ยวกับการซื้อขายคริปโตและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีทำงานบนเทคโนโลยี บล็อกเชน


ในขณะที่ก่อนหน้านี้ทาง SEC ได้ปฎิเสธการอนุมัติของ BSTX ที่จะให้บริการที่เน้นไปที่คริปโตเป็นหลักแต่ในการอนุมัติล่าสุดนั้นอนุญาตให้ BTSX สามารถใช้ BSTX Market Data Blockchian ซึ่งเป็น facility ในการใช้ฟีตข้อมูลที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของพวกเขา

นอกเหนือจากนี้ BSTX จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะช่วยให้นักลงทุนได้รับประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในวันนั้น ๆ (“T+0”) หรือวันถัดไป (“T+1”) แทนที่จะเป็นสองวันที่ทำการมาตรฐาน (“T+2”) ซึ่งจะเป็นพลิกโฉมจากตลาดรูปแบบเดิม ๆ 

นอกเหนือจากการอนุมัติด้านกฎระเบียบตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกฎของ BSTX (SR-BOX-2021-06) แล้ว SEC ได้ตั้งเงื่อนไข 4 ประการเพื่อให้ BOX นั้นดำเนินการไปในทิศทางเดียวกับ BSTX 

ข้อกำหนดการเข้าร่วมระบบตลาดระดับประเทศนั้นประกอบไปด้วยการซื้อขายตราสารทุน, การได้การรับรองข้อตกลงบริการด้านกฎระเบียบกับทาง FINRA, การเป็นสมาชิก Intermarket Group Surveillance และความสอดคล้องกับโครงสร้างกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้น SEC ได้รายงานว่ากำลังตรวจสอบสินเชื่อ crypto ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ถูกเสนอโดย Gemini, Celcuis Network และ Voyager Digital

ตามที่ Cointelegraph รายงาน SEC นั้นกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาการจดทะเบียนการปล่อยกู้ยืม crypto เป็นหลักทรัพย์รายงายของ Bloomberg นั้นชี้ให้เห็นว่า SEC นั้นมีความกังวลการให้ผลตอบแทนที่สูงของบริการปล่อยกู้ยืม crypto