<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

รมว. คลังมาเลเซียกล่าว “Crypto ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการชำระเงิน”

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Yamani Hafez Musa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่เครื่องมือการชำระเงินที่ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางของมาเลเซีย ดังนั้นเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่อย่างเช่น Bitcoin กับเหรียญ  Ethereum จึงไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการชำระเงินหรือเก็บสะสม อีกทั้งช่วงเวลานี้สินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ได้มีการรับรองให้ถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซียอีกด้วย

นอกจากนี้ เขายังประเมินด้วยว่า สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่ตัวเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ดี

“นี่เป็นเพราะว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงต่อความผันผวนอันเนื่องมาจากการลงทุนในลักษณะเก็งกำไร” Yamani กล่าว

bitazza-may-768x90

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า สกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่เหมาะเป็นวิธีการชำระเงิน เนื่องจากมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของเงินที่พึ่งควรจะมี

นอกจากนั้นแล้วเขามองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงใน Human Error , ความผันผวน, การโจมตีทางไซเบอร์ และอื่น ๆ อีกทั้งเขายังได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่อีกด้วย เนื่องจากในช่วงเวลานี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมหาศาล โดยที่พลังงานในส่วนตรงนี้ได้ถูกนำมาใช้ประมวลผลทำธุรกรรม Bitcoin คิดเป็นจำนวนกว่า 1.2 ล้านรายการผ่านทาง Visa ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองพลังงาน

miningpro-may-768x90