<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นายกเทศมนตรีไมอามียังคงรับเงินเดือนเป็น Bitcoin ล้ำสมัยกว่ารัฐบาลหลายที่ทั่วโลก

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในขณะที่ World Economic Forum 2022 (WEF) ที่เมือง Davos ถูกจัดงานขึ้น ก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทกำลังถูกยึดครองโดยอุตสาหกรรม cryptocurrency ที่ผลักดันให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้งานอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายรายได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึง Francis Suarez นายกเทศมนตรีไมอามี

Suarez เน้นย้ำกับ WEF ว่าเขายังคงรับเงินเดือนเป็น Bitcoin อย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาจะผันผวนและมีข่าวการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin และพร้อมด้วยภาวะตลาดหมีที่ทำลายอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมด

“ผมจะสังเกตว่านี่ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจจากคนรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการตัดสินใจที่แตกต่างร่วมกันกับคนอื่น ๆ ที่จะรับ Bitcoin เป็นแหล่งรายได้เพียงทางเดียว”

ตามรายงาน นายกเทศมนตรีเมืองไมอามีตัดสินใจรับเงินเดือนเป้น Bitcoin เมื่อปีที่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและความผันผวนสูงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว

การเป็นเจ้าของ Crypto ทั่วโลก

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เปิดเผยว่าครัวเรือนกว่า 10% ในยูโรโซนที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มที่จะครอบครองทรัพย์สินเหล่านี้มากกว่านักลงทุนรายย่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว Federal Reserve ของประเทศได้เปิดเผยว่าในปี 2021 ผู้ใหญ่ 12% ของสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ crypto ตามการสำรวจครั้งใหม่ของธนาคารกลางขนานนามว่า “ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในสหรัฐฯ ในปี 2021”

อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับสินทรัพย์เหล่านี้ โดยมีคำเตือนจากคณะกรรมการ Davos เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ crypto เนื่องจากยังไม่ได้การยอมรับให้เป็นสินทรัพย์ในระดับมหาภาค