<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

Author: Earth

เป็นผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ ตอนนี้จึงกำลังจับตามองเทคโนโลยีบล็อคเชน และการนำมันไปประยุกต์ใช้ ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนโลกนี้ได้ ปัจจุบันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์