<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอาจเปิดตัวเหรียญ Cryptocurrency ในอีกภายในหนึ่งปี

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Bank of England หรือธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอาจจะเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอลในรูปแบบเหมือนกับของ Bitcoin ในอีกภายในหนึ่งปีข้างหน้า

หน่วยวิจัยหน่วยหนึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยธนาคาร มีจุดประสงค์เพื่อวิจัยและค้นคว้าการใช้สกุลเงิน cryptocurrency โดยพวกเขามีระยะเวลาในการวิจัยอยู่ที่ 1 ปี ซึ่งหมายความว่าทางธนาคารอาจจะกลับมาพร้อมกับสกุลเงินคริปโตตัวใหม่ล่าสุด

สกุลเงินดิจิตอลดังกล่าวอาจจะถูกใช้แทนที่เงินปอนด์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้คนไม่จำเป็นที่จะต้องถือเงินสดอีกต่อไป โดยสามารถเก็บไว้ในธนาคารได้เพื่อให้ธนาคารได้นำไปหมุนเวียน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านการบำรุงรักษาอีกด้วย อ้างอิงจากสำนักข่าว The Telegraph

เมื่อปีที่แล้วทางธนาคารแห่งอังกฤษได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาได้ทำการทดสอบสกุลเงินเสมือนจริงนามว่า RSCoin ที่อาจจำมาใช้โดยธนาคารกลางระหว่างประเทศได้

เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคาร Mark Carney ได้ทำการหารือกับนักการเมืองว่าการใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่เป็นตัวหนุนหลัง cryptocurrency อยู่ในขณะนี้อาจจะสามารถช่วยเหลือธนาคารในด้านการประมวลผลธุรกรรมได้

อย่างไรก็ตาม เขาก็เตือนว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินตามมาในภายหลัง

ปัจจุบันธนาคารกลางทั่วโลกมีระบบอิเลคทรอนิคส์ที่สามารถช่วยประมวลผลธุรกรรมได้ ในรูปแบบ Centralized หรือแบบมีจุดศูนย์กลาง โดยจะต้องอาศัยการไว้วางใจกลุ่มคนที่เป็นผู้ควบคุมระบบกลาง

ในขณะเดียวกัน cryptocurrency นั้นสามารถถูกนำมาใช้โอนส่งหากันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลาง โดยจะทำการใช้บัญชีกระจายศูนย์ (distributed ledger) ที่จะมาช่วยยืนยันการทำธุรกรรมภายในระยะเวลาระดับนาที

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น