<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ปตท. ร่วมมือกับองค์กรด้านพลังงานระดับโลก EWF พัฒนา Blockchain สำหรับการใช้พลังงาน

ในขณะที่กระแสความร้อนแรงและราคาของ cryptocurrency นั้นกำลังพุ่งสูงขึ้นและไปด้วยกันอย่างคู่ขนานแล้วนั้น เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดมากับ Bitcoin อย่าง Blockchain นั้นจะถูกจับตาและนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ มากมาย โดยล่าสุดนี้บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (PTT) ที่พวกเรารู้จักกันดีก็กำลังเริ่มหันเข้ามาหาเทคโนโลยีดังกล่าวนี้แล้ว ในความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ระดับโลก Energy Web Foundation (EWF)

โดยอ้างอิงจากบทความของทาง ปตท. ที่มีการพูดถึงแนวโน้มใหม่ในด้านพลังงานสามประการในอนาคตนั้นประกอบไปด้วย การใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าที่มีมากขึ้น (Electrification), การกระจายตัวออกของแหล่งพลังงาน (Decentralization) และ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digitization)

สามข้อข้างต้นนี้ก่อให้เกิดบริการพลังงานในรูปแบบใหม่ที่ คนหรือผู้บริโภคไม่ได้อยู่ปลายสุดของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) อีกต่อไป แต่เป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของ Value Chain ซึ่งการผลิตพลังงานไม่ได้เริ่มจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเกิด “Distributed Energy Resources (DERs)” หรือแหล่งพลังงานทางเลือกที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและอยู่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากขึ้น

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่มีให้ก็คือตลาดซื้อขายพลังงานผ่าน Blockchain อย่าง Power Ledger ที่เริ่มเข้ามาตีตลาดในไทยแล้วนั่นเอง โดยบริษัทดังกล่าวนั้นได้ร่วมมือกับบริษัทในไทยอย่าง BCPG อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียอีกด้วย

ที่น่าสนใจคือบทความดังกล่าวยังได้ชี้ให้เห็นว่าทาง ปตท. นั้นเริ่มให้ความสนใจที่จะกระโดดเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดนี้อย่างจริงจัง โดยพวกเขากล่าวว่า

“ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้าน DERs เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้พลังงานภายในประเทศ และเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย จึงมีแนวทางที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่นี้”

Blockchain ด้านพลังงาน

ทีมวิจัยด้านนวัตกรรมของปตท. นาม Express Solutions (ExpresSo) จะเป็นผู้นำโปรเจ็คดังกล่าวนี้ให้กับบริษัท โดยทางบทความได้กล่าวว่าพวกเขาได้เริ่มวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อนำมาประยุกต์กับธุรกิจพลังงานแล้ว โดยในช่วงกลางปี 2560 ที่ผ่านมา ปตท. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ EWF โดยองค์กรที่ว่านี้ถูกจัดตั้งโดย Rocky Mountain Institute (RMI) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และรูปแบบธุรกิจ ทางด้านพลังงานสะอาดและการลดคาร์บอนให้กับหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น New York และ Colorado รวมถึงในต่างประเทศ เช่น จีน และ อินเดีย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับบริษัท Grid Singularity ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เฉพาะสำหรับธุรกิจพลังงาน และนอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมธุรกิจด้านพลังงานในต่างประเทศอื่น ๆ อย่าง Shell, Engie, TEPCO, Singapore Power ฯลฯ มาเพื่อช่วยกันพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยี Blockchain ที่ว่านี้ด้วย

โครงการดังกล่าวได้ถูกนำร่องไปตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มีการพัฒนา Open Platform เพื่อทดสอบเทคโนโลยี Blockchain สำหรับธุรกิจพลังงานนามว่า Tobalaba นี้แล้ว ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าจะใช้งานได้ภายใน มีนาคม พ.ศ. 2562