<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แคนาดาเผยแพร่ร่างกฏหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับ Cryptocurrency ที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รายงานจากหนังสือราชกิจจานุเบกษาของแคนาดาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ระบุว่า รัฐบาลแคนาดาได้ออกร่างกฏหมายข้อบังคับฉบับใหม่เกี่ยวกับเว็บเทรดคริปโตและกระบวนการการชำระเงิน

ร่างข้อบังคับฉบับใหม่ระบุถึง “จำนวนข้อบกพร่อง” ที่กองกำลังปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ระบุไว้หลังจากการประเมินในปี 2015 ถึง2016 ซึ่งได้แก่ การเสริมสร้างระบบการระงับคดีต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของแคนาดา ( AML / ATF)

และกฏข้อบังคับใหม่นี้จะใช้กับเว็บเทรดคริปโตและกระบวนการการชำระเงิน และธุรกิจผู้ให้บริการด้านการเงิน (MSB) ซึ่งกำหนดให้พวกเขารายงานธุรกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่ากว่า 10,000 ดอลลาร์แคนาดา (7700 ดอลลาร์) และจำเป็นต้องทำ KYC (Know-Your-Business) ขั้นต่ำถ้าทำธุรกรรมเกิน 1,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือ (770 ดอลลาร์)

นักการเมืองนาม Francis Pouliot ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Catallaxy หรือบริษัทที่ปรึกษาด้าน Blockchain กล่าวในทวิตเตอร์เกี่ยวกับกฏหมายฉบับร่างนี้ว่า:

“ข้อกำหนดใหม่นี้จะทำให้ต้องมีการขอเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิน 10,000 ดอลลาร์เหมือนกับการรายงานธุรกรรมเงินสดจำนวนมาก”

FATF เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่พัฒนานโยบายเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน นโยบายเหล่านี้ไม่มีผลผูกพันธ์ตามกฎหมาย แต่ตามร่างแคนาดาเชื่อว่าการใช้ข้อบังคับเหล่านี้จะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อชื่อเสียงระดับนานาชาติของประเทศ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น