<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ข้อมูลเผย หากคุณถือ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2011 คุณจะมีผลตอบแทนอย่างต่ำ 200,000 เปอร์เซ็นต์

ถึงแม้ว่าราคาช่วงล่าสุดของ Bitcoin จะร่วงลงอย่างหนัก แต่หากลองมองในภาพใหญ่ ๆ ดูจะพบว่า Bitcoin นั้นสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ถือมันระยะยาวถึง 0.347 เปอร์เซ็นต์ต่อวันเลยทีเดียว

Bitcoin สามารถเก็บมูลค่าได้

Clavestone บริษัทที่จัดการการลงทุน Bitcoin ให้กับนักลงทุนระดับสถาบัน ได้เก็บข้อมูลราคาของ Bitcoin ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011 จนถึงปัจจุบันและพบว่า Bitcoin สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน 0.347 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ทำให้สามารถสรุปได้ในระดับหนึ่งว่า Bitcoin สามารถเก็บมูลค่าได้จริง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตลาดหมีในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม

2018 คือปีที่สองซึ่งขาดทุนโดยเฉลี่ย

ถึงแม้ตลาดคริปโตจะผ่านตลาดหมี และขาลงอย่างหนักหน่วงมาหลายครั้ง แต่ตั้งแต่ปี 2011 นั้นมีเพียง 2 ปีเท่านั้นที่ Bitcoin มีผลตอบแทนรายวันโดยเฉลี่ยติดลบ

ในปี 2018 (สมมุติว่า จบปีแล้วราคาก็ยังอยู่ในระดับนี้) จะมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยติดลบ 0.24 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ซึ่งเท่ากับเมื่อปี 2014

หากดูจากข้อมูล จะพบว่า ทุก ๆ ปียกเว้นปี 2014 และ 2018 Bitcoin มีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นบวกทุกวัน และให้ผลตอบแทนมากที่สุดในปี 2013 ซึ่งในปีนั้นเองให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยวันละ 1.12 เปอร์เซ็นต์ และ 5,593.70 เปอร์เซ็นต์ หากคิดทั้งปี

อ้างอิงจาก Coin Dance ในระยะเวลา 7 ปี Bitcoin ให้ผลตอบแทนทั้งหมดมากกว่า 200,000 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2,000 เท่า

ในปี 2011 หากนักลงทุนได้ทำการซื้อ Bitcoin ทิ้งไว้มูลค่า 100 ดอลลาร์ ในปัจจุบันมันจะมีมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว

ตลาดขาลงของ Bitcoin ที่เพิ่งปรากฎให้เห็นนั้น อาจแสดงให้เห็นว่า Bitcoin เลือกทิศทางแล้วก็เป็นได้ การร่วงลงจากระดับ 6,000 ดอลลาร์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลไปยังหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสายเทรดที่ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่คิดว่า 6,000 ดอลลาร์จะรักษาอยู่ หรือสายขุดเองจากหลายประเทศที่มีต้นทุนในการขุด Bitcoin อยู่ที่ 6,000 ดอลลาร์