<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

วิจัยเผย ผู้คน 20 เปอร์เซ็นต์คิดว่า Blockchain อาจมีความเสี่ยงต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจทั่วโลก

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มีคน 20 เปอร์เซ็นต์คิดว่า Fintech เช่น Blockchain มีความเสี่ยงต่อตลาดการเงิน

อ้างอิงจากผลสำรวจจาก United States Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) ได้เผยว่า ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่า Fintech เป็นความเสี่ยงต่อระบบของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวไม่ได้เผยว่ามีการเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกี่คน และแต่ละคนนั้นมี demographic หรือที่มาภูมิหลังเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้นผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณ

bitazza-may-768x90

20 เปอร์เซ็นต์คิดว่ามีความเสี่ยง

20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจ ชี้ว่า Fintech นั้นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงต่อระบบของเศรษฐกิจระดับโลกในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วที่มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

นาย Stephen Scharf หุ้นส่วนและหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ DTCC ได้ให้ความเห็นว่า ความกังวลเกี่ยวกับ Fintech ที่เพิ่มขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้และเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Fintech ว่ามันมีความเสี่ยงหรือผลตอบแทนอย่างไร

เขาได้กล่าวถึงเทคโนโลยี Blockchain ด้วยว่า มันมีความเสี่ยงต่อตลาดการเงินในปัจจุบัน:

“ในขณะที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มที่จะยอมรับนวัตกรรม Fintech เช่น Blockchain, AI และ Cloud เราต้องมั่นใจได้ว่านวัตกรรมเหล่านั้นจะไม่ทำลายความปลอดภัยของตลาดการเงินระดับโลกในปัจจุบัน”

เทคโนโลยี Blockchain เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิด Cryptocurrency โดยมันมีข้อดีที่ทำให้การทำธุรกรรมเกิดขึ้นได้แบบทันที, มีความโปร่งใส และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ รวมทั้งยังไม่ต้องพึ่งตัวกลางเช่นธนาคารหรือบริษัทการทำธุรกรรมต่าง ๆ เองด้วย คนส่วนใหญ่เลยอาจจะคิดว่าจะเข้ามาสั่นคลอดระบบเดิม ๆ ได้

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้บริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ได้กล่าวหาว่า Bitcoin นั้นเป็น “ปีศาจที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2008”

CEO ของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เช่น J.P. Morgan เองก็มีความเห็นว่า Blockchain นั้นคือของจริงและวางแผนที่จะนำมันมาประยุกต์ใช้กับสถาบันเพื่อประสิทธิภาพการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อปีที่ผ่านมา เขาเคยกล่าวว่า Bitcoin เป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงอยู่หลายครั้งอีกด้วย

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90