<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

กลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่กล่าว Crytocurrency นั้นไม่เป็นภัยคุกคามต่อสเถียรภาพทางการเงิน

คณะกรรมการความมั่นคงทางการเงิน (FSB) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 20 ประเทศได้ตัดสินว่า สกุลเงินดิจิทัลนี้ไม่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจโลก การประเมินในครั้งนี้อาจส่งผลต่ออินเดียซึ่งธนาคารกลางของอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการได้

คณะกรรมการความมั่นคงทางการเงินกล่าวว่า คริปโตเคอเรนซีจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่งคงทางการเงินของโลก

ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาคริปโตดูเหมือนจะมีการใช้ที่น้อยลงไป เนื่องจากธนาคารกลางของอินเดียได้ออกกฎระเบียบอันไม่ชอบธรรมโดยบังคับให้หลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจคริปโตเคอเรนซีนี้ปิดตัวลง เพราะฉะนั้นในปี 2562 จึงหวังว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับการใช้คริปโตเคอเรนซีในประเทศอินเดียบ้าง

อย่างไรก็ตามมีรายจากจาก RBI เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถึงความหวังใหม่ของการมีพื้นที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับคริปโต ซึ่ง ณ จุดนี้จะเป็นการเอื้ออำนวยต่อการมีสินทรัพย์ดิจิทัลภายในประเทศ

สำนักข่าว Quartz เผยว่าคณะกรรมการความมั่นคงทางการเงินกล่าวว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้เป็นภัยต่อเศรษฐกิจของโลก คณะกรรมการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ในช่วงควันหลงของวิกฤติทางการเงินของโลกในปี 2551 และประกอบไปด้วยรัฐมนตรีทางการเงิน และนายธนาคารกลางจากประเทศ G20

Quartz เผยว่าการประเมินของคณะกรรมการปรากฏออกมาหลังจากที่ RBI กล่าวถึงสำนักงานในรายงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว การประเมินโดยขั้นต้นของคณะกรรมการความมั่นคงทางการเงินชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์คริปโตไม่มีวามเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินของโลกในปัจจุบัน

ธนาคารกลางของอินเดียอาจผ่อนผันท่าทีเกี่ยวกับคริปโตลง

ทาง Quartz ยังรายงานว่า ถึงแม้การประเมินนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับประเทศสมาชิกของ FSB ก็ตาม แต่ตามปกติแล้วประเทศสมาชิกก็จะปฏิบัติตามอยู่แล้วเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานของการประเมิน ภายหลังได้มีรายงานถึงการตอบรับเป็นอย่างดีในอินเดียซึ่งเหมือนเป็นแสงแห่งความหวังว่าจะได้เห็นข่าวด้านบวกของคริปโตเคอเรนซีในประเทศนี้ในปีถัดไป

ธนาคารกลางของอินเดียได้ห้ามการใช้ คริปโตเคอเรนซี ซึ่งมีผลกับธนาคารในประเทศไม่สามารถดำเนินการให้บริการกับบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจด้านคริปโตเคอเรนซี

บริษัทและผู้ค้าได้กล่าวถึงความต้องการในการบัญญัติกฎระเบียบของธุรกิจคริปโตเคอเรนซีให้มากกว่านี้ รวมทั้งการขาดความโปร่งใสของการเปิดให้สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ถูกกฎหมาย

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 Pon Radhakrishnan รัฐมนตรีการคลังกล่าวว่าประเทศของเรายังคงไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจนี้เลย

“บางทีมันอาจจะหมายความว่ารัฐบาลอินเดียนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากนัก หรือเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งยังไม่จำเป็นต้องบัญญัติกฎระเบียบในตอนนี้ อย่างน้อยที่สุดมันก็หมายความว่าความกลัวว่าจะถูกห้ามไม่ให้ใช้นี้ยังไม่เกิดขึ้น” เขาอธิบาย

ผู้ที่สนใจในคริปโตเคอเรนซีอาจจะต้องการให้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้แทนที่คำตัดสิน แต่ก็ดูเหมือนว่าประเทศ G20 ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเช่นเดียวกัน บางทีอาจจะเป็นการปล่อยเวลาให้คริปโตเติบโตขึ้นภายใต้โครงสร้างทางเศรฐกิจที่เป็นอยู่ก็เป็นได้

ที่มา cryptoslate