<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

รัฐบาลมาเลเซียยังลังเลไม่ตัดสินใจว่าจะทำให้คริปโตเคอเรนซี่ถูกกฎหมายหรือไม่

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในขณะนี้มีรายงานข่าวออกมาว่ารัฐบาลมาเลเซียยังคงไม่ได้ทำการตัดสินใจว่าจะออกกฎหมายรับรองคริปโตเคอร์เรนซีหรือไม่ เมื่อนาย Khalid Abdul Samad federal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดินแดนของมาเลเซียถูกถามว่าสกุลเงินดิจิทัลในมาเลเซียตอนนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย เขาก็ได้ตอบกลับมาว่า:

“ในตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่ามันจะถูกกฎหมายหรือไม่เพราะสถานการณ์ยังไม่ชัดเจน” ทั้งนี้นาย Samad ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเหรียญ Harapan Coin (HRP) ซึ่งเป็นเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีทางการเมือง เขาได้ออกมาเผยว่าเมื่อตอนนั้นเขาไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีด้านการเงินเพราะฉะนั้นการออกเหรียญดังกล่าวจึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา

ในเดือนธันวาคมปี 2018 กฎเกณฑ์ทางการเงินและธนาคารกลางของมาเลเซียออกมาประกาศร่วมกันว่ากำลังออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีและการทำ ICOs อยู่ ซึ่งนาย Samad ได้เสนอต่อ  Bank Negara Malaysia และนายกรัฐมนตรีนาย Tun Dr Mahathir Mohamad ให้ใช้เหรียญดิจิทัล ‘ Harapan Coin’ เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับรัฐบาล อย่างไรก็ตามทางด้านสมาชิกรัฐสภาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรจะออกกฎเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีเสียก่อนที่จะนำ Harapan Coin มาใช้

bitazza-may-768x90


อ้างอิงจาก cointelegraph

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90