<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติไทย Jaymart เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่าน Blockchain ได้แล้ว

อ้างอิงจากบล็อกโพสต์ของstockradarsnews ที่ได้เผยเกี่ยวกับการนำเสนอระบบ e-meeting ตัวใหม่ที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Blockchain ได้

ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนได้มีการรายงานไปแล้วเกี่ยวกับการพัฒนาโปรเจคนำร่องระหว่างทาง Thaichain กับบริษัท JVentures ที่ออกเหรียญ JFIN อยู่ซึ่งจะเป็นการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

จนกระทั่งในวันนี้ (27 พ.ค. 2563) บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ได้เปิดเผยถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิ.ย. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B สำนักงานใหญ่ของบริษัท และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้น ทางบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติ รวมถึงมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ไว้หลายส่วน ดังต่อไปนี้

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่เพิ่งกลับจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นกำหนด 14 วัน เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ไม่ผ่านการคัดกรอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

-ในกรณีมอบฉันทะดังกล่าว ก็ยังสามารถส่งเอกสารมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล์ได้อีกด้วย (agm2020@jmtnetwork.co.th) ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2563 และส่งเอกสารฉบับจริงไปให้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

-ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้ามาประชุมยังสถานที่ประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทเห็นควรให้บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการลงคะแนนผ่านระบบ Blockchain ด้วยระบบ Blockchain AGM ผ่านแอพพลิเคชั่น Blockchain AGM ให้ท่านอีกทางหนึ่ง โดยก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยัน และพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐ พร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วม ประชุมแบบ e-meeting และการยืนยันตัวตนแบบ e-kyc และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain ต่อไป


โดยขั้นตอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://www.set.or.th/dat/news/202005/20063112.pdf

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ