<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงานเผยอุปสงค์ของ Bitcoin จะมากกว่าอุปทานภายในปี 2028

ถ้านักลงทุนรายย่อยยังต้องการ Bitcoin อยู่อาจส่งผลให้ราคาพุ่งโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการ Halving ไปแล้ว เพราะว่าเมื่อเหรียญ BTC ที่ถูกขุดออกมาน้อยลงแล้วความต้องการในเหรียญยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วราคามันก็จะเพิ่มขึ้นตาม

มีรายงานวิเคราะห์ว่าในปี 2024 ซึ่งจะมี BTC ขุดออกมาได้ประมาณ 450 เหรียญต่อวันหลังการ Halving  (ในขณะนี้ BTC ถูกขุดประมาณ 900 เหรียญต่อวัน)

“[…]นักลงทุนรายย่อยทยอยสะสมเหรียญเข้าพอร์ตตัวเองเรื่อย ๆ” รายงานเผย

นักลงทุนรายย่อยเริ่มสะสม Bitcoin มาตั้งแต่เม.ย. แล้ว รายงานจาก Chainalysis เผยว่าจำนวนกระเป๋าที่ถือ Bitcoin ตั้งแต่ 1-10 BTC นั้นเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปีนี้ มูลค่าการสะสม Bitcoin ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ และถ้ามันเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มันจะมีดีมานด์มากกว่าซัพพลายในปี 2028

เมื่อเทียบกับตลาดทองคำหลังจากเกิดเหตุการณ์ COVID-19 ประสบปัญหาการขาดแคลนอุปทานและการขนส่งล่าช้า สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างการซื้อและการขายของพรีเมี่ยม (ในบางตลาดสูงถึง $ 0.50 สำหรับการซื้อและ $ 50 สำหรับการขาย) ทำให้ราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าตลาดสปอตของทองคำในเวลาสั้น ๆ

ซึ่งมันจะไม่เป็นเช่นนี้กับ Bitcoin เนื่องจากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องมีการขนส่ง และการที่ซัพพลายมันลดน้อยลงก็น่าจะทำให้ราคา Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นและโดยเฉพาะนักลงทุน Bitcoin สายถือยาวยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ดีมานด์เพิ่มมากขึ้น 

ที่มา decrypt

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ