<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ยอด Stake เหรียญใน Ethereum 2.0 พุ่งแตะ 697 ล้านบาท หลังจากเปิดตัวได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลังจากประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัญญาการฝากเงินสำหรับการอัปเกรด Ethereum 2.0 ตอนนี้มีผู้ฝาก ETH แล้วกว่า 50,000 เหรียญหรือคิดเป็น 10% ของเกณฑ์ขั้นต่ำในการอัพเดตทั้งหมด

สัญญาการฝากเงิน (deposit contract) นี้เป็นหัวใจที่สำคัญของการอัปเดต Ethereum 2.0 และทำหน้าที่เป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมสำหรับการย้ายเครือข่ายจาก Proof of work (PoW) ไปยัง Proof-of-stake (PoS)

สำหรับการเป็นผู้ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบธุรกรรมบนเครือข่ายของ PoS (บุคคลที่ดำเนินการยันยืนธุรกรรมเช่น นักขุดใน PoW) พวกเขาจะต้องมีเหรียญในมืออย่างน้อย 32 ETH เพื่อใช้ในการ Staking โดยในขณะนี้มี 52,801 ETH ที่ถูกล็อคอยู่ในสัญญาเงินฝากหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23.8 ล้านดอลลาร์และจะต้องมี ETH อย่างน้อย 524,288 เหรียญพร้อมกับผู้ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมด 16,384 ราย เพื่อรัน “บล็อก Genesis” ของ Eth 2.0 และเปิดใช้งานการอัปเกรด

เมื่อ Ethereum 2.0 เปิดตัวอย่างเป็นทางการผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหล่านี้จะเริ่มรับรางวัลบล็อกบนเครือข่ายใหม่ในอัตราประมาณ 8-15% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง แต่ถึงอย่างนั้นการเข้ามามีร่วมกับเครือข่ายในช่วงแรกยังคงมีความเสี่ยงอยู่และผู้ใช้ก็มีโอกาสที่สูญเสียเงินเหล่านั้นไปทั้งหมด หากการอัพเกรดดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์

ไม่กี่วันหลังจากที่สัญญาการฝากเงินเริ่มเปิดใช้งานจริง นาย Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ก็ได้โอนเงินกว่า 3,200 ETH มูลค่าประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์ไปยังสัญญาเพื่อเชิญชวนผู้ตรวจสอบธุรกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมด 100 คน และเมื่อผู้ตรวจสอบครบตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด 16,384 รายแล้ว ระบบส่วนกลางของเครือข่ายใหม่ที่มีชื่อว่า Beacon ก็จะเริ่มทำงานทันที

นักพัฒนา Ethereum คาดว่าเครือข่าย Beacon จะเปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคม หากการเปลี่ยนผ่านไปยังเฟสที่ 2 นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น