<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. สั่ง Bitkub ให้แก้ไขระบบงานเพื่อคุ้มครองนักลงทุน หลังเว็บชะงักบ่อย มีผู้ร้องเรียนเยอะ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ภายหลังที่ปัจจุบันเว็บกระดานเทรดคริปโตชั้นนำในไทยนั้นได้มีการล่มลงในวันนี้ ส่งผลทำให้ผู้ออกกฎหมายในไทยได้ออกมามีคำสั่งให้ทาง Bitkub แก้ไขระบบเพื่อคุ้มครองนักลงทุนแล้ว

โดยอ้างอิงจากเพจ Facebook ของทาง ก.ล.ต. นั้นพวกเขากล่าวว่า

“คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขระบบงาน เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าเกิดกรณีปัญหากับระบบงานของ Bitkub โดยพบว่า มีกรณีที่ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ และมีการหยุดชะงักของระบบงานสำคัญ ได้แก่ ระบบซื้อขายฑวันที่ 2 วันที่ 3 และวันที่ 16 มกราคม 2564 รวมทั้ง มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก”

โดยโพสต์ภายในเว็บไซต์หลักของทาง ก.ล.ต. ยังมีการระบุว่า

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติให้บริษัทส่งแผนการแก้ไขให้ ก.ล.ต. และดำเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ได้แก่  

  1. แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการซื้อขาย ระบบการฝากถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการแสดงข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า ระบบการให้บริการติดต่อลูกค้า ระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) และการเปิดบัญชี ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรม
  2. แก้ไขนโยบายการรับลูกค้าให้เหมาะสมกับระบบงานที่พร้อมให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการที่ตกลงไว้กับลูกค้า (Service Level Agreement)
  3. แก้ไขระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ระบบซื้อขายขัดข้อง สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ ปริมาณลูกค้า และธุรกรรมในปัจจุบัน
  4. แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงาน ของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อย (Market Surveillance)

ท่ามกลางการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin อย่างรุนแรงที่ทะลุ 1,000,000 บาทไปแล้วในปีนี้ ส่งผลทำให้เราได้เห็นการแห่เข้ามาลงทุนของ Bitcoin ในไทยเป็นจำนวนมาก และทาง Bitkub เผยว่าพวกเขานั้นได้เห็นการแห่เข้ามาสมัครของนักลงทุนหน้าใหม่ในไทยที่เป็นตัวเลขหลายหมื่นคนตอนช่วงต้นปีนี้

ในวันนี้ทางสยามบล็อกเชนได้รายงานไปแล้วด้วยว่าทาง Bitkub นั้นได้ออกมาประกาศจัดตั้งกองเงินสำรองเพื่อเอาไว้ใช้เยียวยานักลงทุนที่เสียโอกาสจากการหยุดชะงักของเว็บไซต์ โดยมีมูลค่ารวมถึง 100 ล้านบาท

ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น ทางเราจะมารายงานต่อไป