<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายการสร้างหน่วยงานควบคุมคริปโต

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้มีมติผ่านร่างกฎหมายในการจัดตั้งหน่วยงาน ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง SEC และ CFTC เพื่อทำความเข้าใจและควบคุมคริปโตเคอร์เรนซี และเตรียมเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวกับวุฒิสภาต่อไป

พระราชบัญญัติดังกล่าวพยายามขจัดปัญหาความซับซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศ

โดยในปัจจุบันสหรัฐฯ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น SEC, CFTC และ IRS ซึ่งบางครั้งหน่วยงานดังกล่าวก็มีความเห็นที่ไม่ลงรอยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับองค์กร ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการปัญหาของคริปโตเคอร์เรนซีได้อย่างถูกต้อง

โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ อย่าง บริษัทฟินเทค, สตาร์ทอัพคริปโต, บริษัททางด้านการเงิน, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล, องค์กรที่คุ้มครองนักลงทุน และสถาบันที่สนับสนุนการลงทุน เป็นต้น

ทางคณะกรรมการจะมีเวลาในการร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างและปกป้องตลาด, การคุ้มครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางการการเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซี ในแง่ของความปลอดภัยทางไซเบอร์ คำแนะนำในการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับความลับในกิจการธนาคาร

ความพยายามนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อผู้ที่กังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางกฎหมายในคริปโตเคอร์เรนซี 

“ฉันเชื่อว่าเราเริ่มเห็นฝ่ายบริหารที่เริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางการเงิน จากกฎหมายที่เพิ่งผ่านร่างจากสภา” Cynthia Lummis วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพยายามดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลสหรัฐฯ

ในการให้สัมภาษณ์กับ Coindesk TV ทาง Lummis ยังได้ยืนยันกับนักเทรดและผู้ที่ให้ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลว่าไม่จำเป็นต้องมีความกังวลใด ๆ  เนื่องจากความพยายามควบคุมดังกล่าว ไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางการเติบโตของคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศ

“ฉันยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความกังวัลใด ๆ พวกเรากำลังพยายามหาทางควบคุม และทำความเข้าใจสิ่งที่เราใช้อยู่ จนถึงตอนนี้ฉันค่อนข้างจะเห็นมันในแง่ดี และสนับสนุนให้ผู้คนคอยพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ในคริปโตเคอร์เรนซีต่อไป” 

Lummis ยังได้อธิบายถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีอย่างถ่องแท้ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความสนับสนุนจากทางผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงาน และวิธีการควบคุมคริปโตเคอร์เรนซีอย่างเหมาะสม