<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Ripple กำลังพูดคุยกับธนาคารกลางทั่วโลกเกี่ยวกับเหรียญ CBDC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Asheesh Birla ผู้จัดการทั่วไปของ RippleNet ได้ให้สัมภาษณ์กับ Thinking Crypto ว่า Ripple ได้พูดคุยกับธนาคารกลาง “มาเป็นเวลานานแล้ว”

ตามที่รายงานโดย U.Today ก่อนหน้านี้บริษัท Ripple ได้มีการประกาศว่าได้เริ่มนำเสนอเครือข่าย XRP Ledger รุ่นส่วนตัวให้กับธนาคารกลาง 

โดยทาง Birla เชื่อว่าความเร็วในการทำธุรกรรมของมันจะเหมาะสมกับธรรมชาติของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)

อย่างไรก็ตาม Birla กล่าวว่าการเจรจากับธนาคารกลางจำเป็นต้องใช้เวลา เพราะธนาคารจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีของ Ripple ในเวลาชั่วข้ามคืน

“ผมว่าคุณจะได้เห็นธนาคารทั่วโลกที่ตระหนักถึงประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ผมต้องพูดอีกครั้งว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน เราจำเป็นต้องสร้างโมเมนตัมเสียก่อน”

นอกจากนี้ Birla ยังกล่าวว่าธนาคารยังได้เจรจาหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นอกจาก CBDC อีกด้วย