<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ราคา GBTC ซื้อขายที่อัตรา Discount ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สิ่งนี้หมายถึงอะไร

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หุ้น Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ยังคำดำเนินการซื้อขายที่ราคาต่ำกว่าราคาสปอต Bitcoin ประมาณ 16.52% ซึ่งถือเป็นอัตรา discount ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ราคา Bitcoin ลดลงในเดือนพฤษภาคม

ที่ผ่านมา Grayscale Bitcoin Trust คงอยู่ที่ราคา 0.000938223 BTC ต่อหุ้น หรือประมาณ 42.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ณ เวลาตลาดปิดในวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาและกลายเป็น 31.31 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้อัตรา discount กลายเป็น 16.52% ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม Bitcoin ได้ฟื้นตัวถึง 45,000 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ Grayscale นั้นได้ล็อกการลงทุนใน GBTC เป็นเวลาหกเดือน โดยผู้ถือ GBTC จะไม่สามารถแลกหุ้นของตนเพื่อซื้อขาย Bitcoin ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นผลที่ Grayscale ต้องการเปลี่ยนแนวโน้มการซื้อขายจาก discount มาเป็น premium พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนของ GBTC discount ช่วยให้การค้าแบบเก็งกำไรจากหุ้น Grayscale ลดลงเนื่องจากการที่มีอัตรา discount สูงนั้นช่วยทำให้แรงจูงในในการซื้อขาย GBTC ของนักลงทุนหมดไป

โดยปัจจุบันนั้น Grayscale ถือครอง Bitcoin กว่า 29.3 พันล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหาก GBTC นั้นเปลี่ยนเป็นอัตรา premium ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากให้กลับมาสนใจ BTC อีกครั้ง

โดยปกตินั้น GBTC จะมีสัญญาณด้านราคาที่น่าสนใจอยู่ก็คือ premium และ discount โดยหากมีอัตรา premium สูงนั่นแปลว่านักลงทุนสถานบันต้องการเข้ามาลงทุนกับ GBTC หรือมีเงินไหลเข้า BTC เป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่หากมีอัตรา discount สูงนั่นแปลว่านักลงทุนเลือกที่จะลงทุนกับสิ่งอื่นนอกเหนือจาก GBTC หรือมีเงินไหลออกจาก BTC เป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับนักลงทุน