<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Bitcoin ถูกขุดขึ้นมาแล้ว 90% แต่ทำไมหนทางอีกยาวไกลกว่าจะขุดหมด

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่า 90% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดถูกขุดเรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนที่เหลือจะใช้เวลาในการขุดยากและนานขึ้นไปเรื่อย ๆ  

โดย Bitcoin (BTC) ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยหลังจากการผ่านช่วง Having ครั้งล่าสุดเนื่องจาก 90% ของอุปทานทั้งหมดถูกค้นพบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากข้อมูลของ Blockchain.com แสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนของ Bitcoin กว่า 18.899 ล้านเหรียญ ณ วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าเหลืออุปทานเพียง 10% เท่านั้นที่ยังคงสามารถขุดได้ โดย 90% แรกได้ใช้เวลาไปนานกว่า 12 ปีด้วยกัน

Bitcoin ได้ตั้งปริมาณเหรียญทั้งหมดไว้ที่ 21 ล้าน BTC ซึ่งถูกสร้างโดยบุคคลนิรนามนามว่า Satoshi Nakamoto ที่ถูกบังคับด้วย Hard cap ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อคุณค่าและความมั่นคงในฐานะสกุลเงินและเครื่องมือการลงทุนในอนาคต

อุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin ที่มา: Blockchain.com

โดยกระบวนการค้นพบอุปทานให้ครบ 100% นั้นจะใช้เวลานานถึง 119 ปีนับจากนี้เนื่องจากอัตราการผลิตใหม่ Bitcoin ถูกตัดโดยครึ่งหนึ่งทุกสี่ปีตามที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

เนื่องจากบล็อกเชนของ Bitcoin สร้าง BTC ใหม่เป็นรางวัลสำหรับนักขุดที่ตรวจสอบบล็อกใหม่ โดยการลดลงครึ่งหนึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า Bitcoin จะถูกผลิตน้อยลงเมื่ออุปทานหมุนเวียนทั้งหมดเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 นักขุดได้รับ 6.25 Bitcoin สำหรับทุก ๆ บล็อกที่ได้รับการยืนยัน 

อัตรานี้จะลดลงเหลือ 3.125 BTC ต่อบล็อกในการลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2024 และภายในปี 2040 รางวัลบล็อกจะลดลงเหลือน้อยกว่า 0.2 BTC และเหลือเพียง 80,000 Bitcoin จาก 21 ล้านเหรียญ

อย่างไรก็ตามราคาของ Bitcoin ในสัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยราคาที่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์โดยลดลงเกือบ 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 68,789 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน