<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

รัสเซียไม่ได้แห่ไปใช้ Cryptocurrency เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรแบบที่หลาย ๆ คนคิด

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตั้งแต่เริ่มต้นการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ความคิดที่จะเพิ่มการคว่ำบาตรต่อประเทศผู้มีอำนาจนั้นก็ได้เพิ่มมากขึ้น โดยพวกเขาเลือกที่จะใช้ cryptocurrency ในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวและได้กลายมาเป็นหัวข้ออภิปรายล่าสุด

Jonathan Levin ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Chainalysis ได้กล่าวว่า 

“เครื่องมือใหม่ ๆ จะเข้ามาช่วยเหลือบริษัท cryptocurrency และสถาบันการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร”

bitazza-may-768x90


เมื่อพูดถึงหน้าที่ของกระดานเทรดคริปโตที่ทำงานร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติและหน่วยงานกำกับดูแล ได้มีการกล่าวถึงหลักฐานที่ชาวรัสเซียใช้ cryptocurrency เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

เพื่อติดตามผู้ที่อาจต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร Chief Strategy Officer ได้อธิบายมาตรการที่พวกเขาได้ใช้ในการติดตามกรณีดังกล่าว

“เรากำลังพิจารณาจุดเข้าและจุดออกจากเศรษฐกิจรัสเซียไปสู่สกุลเงินดิจิทัล และติดตามการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องในปริมาณรูปแบบธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจจริง ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่กำลังใช้สกุลเงินดิจิทัลในรัสเซียและอาจหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร”

ทั้งนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 

“จนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าชาวรรัสเซียใช้ cryptocurrency เพื่อการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างที่ผู้คนทั่วไปกังวล”

ในขณะเดียวกันสถานการณ์ดังกล่าวถูกอธิบายว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัล โดยเหตุผลก็คือ crypto สามารถนำมาใช้เพื่อมนุษยธรรมได้ ซึ่งใช้ความเร็วของเงินที่สามารถส่งจากทั่วโลกไปยังรัฐบาลของยูเครน และจากนั้นสำหรับพวกเขาในการซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารและเสบียงอาหารฉุกเฉิน ทำให้พวกเขา เพื่อเป็นทุนในการป้องกันประเทศอย่างแท้จริง

ในขณะเดียวกัน สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลสามารถเคลื่อนไหวร่วมกันได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ไม่หวังดีในสถานการณ์ดังกล่าว 

“จริง ๆ แล้วมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรสำหรับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ผมคิดว่าการผสมผสานระหว่างความชอบธรรมและประโยชน์ของสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เกิดการมุ่งเน้นและการพิจารณากฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรม cryptocurrency ที่ทำงานในระบบเศรษฐกิจตะวันตกได้”

ในที่สุด สถิติการบริจาค cryptocurrency ของยูเครน ณ วันที่ 22 มีนาคม มากกว่า 90.29 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก SlowMist

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอัตราการบริจาคจะลดลง แม้ว่าความรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นจะยังคงไม่สิ้นสุดและยังไม่มีบทสรุปก็ตาม

ดูวิดีโอ: ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainalysis พูดถึงการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย

miningpro-may-768x90