<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Tesla รายงานตัวเลขผลประกอบการรายไตรมาสที่  1 /2022 ยังไม่ขาย Bitcoin แม้ตลาดซบเซา

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มูลค่าการถือครอง  Bitcoin ของ Tesla (TSLA) ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นไตรมาสก่อนหน้าที่ 1.26 พันล้านดอลลาร์ โดยผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากล่าวในรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา

Tesla ไม่ได้ซื้อหรือขาย Bitcoin ใด ๆ ในไตรมาสนี้และไม่ได้บันทึกการด้อยค่าของมูลค่าการถือครอง bitcoin เนื่องจากราคาของ bitcoin นั้นคงที่ตั้งแต่ช่วงปลายสิ้นไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสที่สามของปี 2021 Tesla ยังไม่ได้เพิ่มหรือลดการถือครอง Bitcoin แต่จำเป็นต้องรายงานการด้อยค่า 51 ล้านดอลลาร์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของราคา  Cryptocurrency

bitazza-may-768x90

ตามกฎการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล หากราคาของสินทรัพย์ลดลงในช่วงไตรมาสหนึ่ง บริษัทจำเป็นต้องรายงานการด้อยค่าของสินทรัพย์ แต่หากราคาเพิ่มขึ้นจะไม่ถูกรายงานเป็นกำไรในงบดุล

Tesla ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ว่า ได้ซื้อ Bitcoin มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และต่อมาบริษัทได้ปรับลดการถือครอง Bitcoin ลง 10% ซึ่งทำให้รายรับของไตรมาสนั้นเพิ่มขึ้น 272 ล้านดอลลาร์ และในไตรมาสที่สอง Tesla ก็ยังไม่ได้ซื้อหรือขาย Bitcoin ใด ๆ

ราคาหุ้นของ Tesla ในขั้นต้นลดลงประมาณ 4% หลังจากการประกาศผลประกอบการ โดยล่าสุดราคาหุ้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 977.20 ดอลลาร์

ที่มา : coindesk

miningpro-may-768x90