<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ปานามาผ่านร่างกฏหมาย อนุญาติให้ประชาชนใช้ Crypto อย่างถูกกฎหมายได้แล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ปานามา ซึ่งเป็นประเทศที่รู้จักกันในฐานะศูนย์กลางการบริการทางการเงินนอกชายฝั่ง (Offshore Financial Services) โดยทางสื่อ Reuters รายงานว่า ตอนนี้ประเทศปานามาเกือบจะมีมติเป็นเอกฉันท์ เรื่องการอนุญาติร่างกฏหมายเพื่อควบคุมการใช้และการค้าทรัพย์สิน Crypto 

ร่างกฎหมายดังกล่าวในขณะนี้กำลังส่งให้ ประธานาธิบดี นาย Laurentino Cortizo ลงนาม ผ่านสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 38 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

สื่อ Reuters กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายและการใช้สินทรัพย์ Crypto, การออกหลักทรัพย์ดิจิทัล, ระบบการชำระเงินแบบใหม่ และการแปลงสินทรัพย์มีค่าต่างๆให้เป็นโทเค็น ชาวปานามาจะสามารถใช้สินทรัพย์ Crypto เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการใช้จ่ายปกติ หรือเชิงพาณิชย์ใด ๆได้ โดยที่ไม่ขัดกฎหมายที่ห้ามไว้ในประเทศ

bitazza-may-768x90


ปานามาอยู่ในรายชื่อเขตปลอดภาษีของสหภาพยุโรป และ นาย Romain Dromard CEO ของ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน K&B Family Office บอกกับสื่อ Reuters ว่า การร่างกฏหมาย Crypto ไม่อาจช่วยให้การเงินโปร่งใสมากขึ้น 
สื่อ The Block ได้รายงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า นาย Gabriel Silva ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายอิสระและผู้ส่งเสริมร่างกฎหมาย ได้กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้างกว่ามาตรการที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ใช้เมื่อปีที่แล้ว

miningpro-may-768x90