<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ทีวีไดเร็คจำกัดมหาชนประกาศช้อนซื้อ Bitkub Coin มูลค่า 15 ล้านบาท เล็งเปิด Node พร้อมธุรกิจขุด Bitcoin

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในช่วงเมื่อวานนี้ (วันที่ 30 พฤษภาคม) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD ได้ยื่นรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทคริปโตเคอร์เรนซี่ (เหรียญ KUB) เพื่อเป็น Node Validators โดยคาดว่าจะเริ่มภายในเดือนมิถุนายน 2565 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งนี้เพื่อแลกกับการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Bitkub Coin (“เหรียญ KUB”) ในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator) แบบ PoSA (Proof of Stake Authority) ในการสร้างหรือบันทึกข้อมูลธุรกรรมผ่าน Block Chain โดยได้รับค่าตอบแทนจากตรวจสอบและบันทึกธุรกรรมดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มลงทุนในไตรมาส 3ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

ด้วยเงื่อนไขของการเข้าเป็นพารท์เนอร์ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด จะต้องถือเหรียญ KUB เพื่อใช้ค้ำประกันการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม ดังนั้นบริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด จึงจำเป็นต้องซื้อเหรียญ KUB จาก Bitkub จำนวนมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท และจะได้รับเหรียญ KUB จำนวน 125,000 เหรียญ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้บริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด ทำการขายและ/หรือแลกเปลี่ยนเหรียญดังกล่าว เป็นระยะเวลาก่อนเดือนพฤษภาคม 2566

bitazza-may-768x90

ทั้งนี้มูลค่าผลตอบแทนจากการเป็น Node Validator ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จะได้รับเป็นค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรม โดยมูลค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญ KUB ที่ถือและจำนวนครั้งของการทำธุรกรรมที่ได้ตรวจสอบ

ทุ่มงบอีก 25 ล้านลงทุนในธุรกิจเหมืองขุด Bitcoin

นอกจากการซื้อ Kub Coin เพื่อร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Bitkub แล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้ TVD จัดซื้อเครื่องขุด Bitcoin จำนวน 25 เครื่อง จัดเตรียมระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุน ทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทยอยสั่งซื้อเครื่องขุด Bitcoin และคาดว่าจะสามารถทยอยซื้อได้ครบทั้งจำนวน 25 เครื่อง ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจคริปโต

การเข้าดำเนินธุรกิจเหมืองขุด Bitcoin และการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ตรวจสอบธุรกรรมในแพลตฟอร์ม Bitkub Chain และ Proof of Stake ถือเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ และระบบหลักที่เป็นพื้นฐานในการให้บริการทางการเงินในรูปแบบ Decentralized Finance ( DeFi) ซึ่งเป็นบริการทางการเงินโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการควบคุม และทำงานบนเครือข่าย blockchain ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ บริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด ในอนาคต

อีกทั้งบริษัทยังได้รับประโยชน์ในการศึกษาการทำแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนั้นยังทำให้บริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด มีรายได้จากการมีเหรียญ KUB และเหรียญดิจิทัลสกุลอื่นเพิ่มขึ้นเป็นดอกผลจากการลงทุน และได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้บริการเป็น Node Validator บน แพลตฟอร์ม Block Chain แม้ว่าจะไม่ได้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบ trading activity ก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเข้าทำลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูล และมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจน

อีกทั้งการลงทุนดังกล่าวยังจะช่วยสนับสนุนและขยายธุรกิจของบริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด ไปยังระบบหลักที่เป็นพื้นฐานในการให้บริการทางการเงินในรูปแบบ Decentralized Finance (DeFi) ซึ่งเป็นบริการทางการเงินโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการควบคุม และทำงานบนเครือข่าย blockchain ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัท ทีวีดี เอ็ม จำกัด ในอนาคต

นอกจากนั้น ยังได้รับประโยชน์ในการศึกษาการทำแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลได้

ที่มา : ลิงก์

miningpro-may-768x90