<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้ออกกฎหมายในสหรัฐร่างกฎหมายปกป้อง Cryptocurrency จากการแทรกแซงของรัฐบาลกลาง

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สมาชิกในสภาคองเกรสในประเทศสหรัฐฯกำลังร่างกฎหมายเพื่อปกป้องสกุลเงินดิจิตอลจากการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลกลางหรือ Federal Government

ซึ่งตัวร่างดังกล่าวจะเพิ่มการป้องกันทางด้านกฎหมายให้กับเหรียญ cryptocurrency โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มันถูกนำไปใช้ในด้านผิดกฎหมายอย่างเช่นการซื้อยาเสพย์ติดและการก่อการร้าย ซึ่งร่างตัวนี้จะมีการเริ่มบังคับใช้จริงในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ อ้างอิงจาก DailyCaller

ซึ่งในแหล่งที่มานั้นยังได้มาการกล่าวถึงสมาชิกวุฒสภาของพรรค Republican หนึ่งคน และสมาชิกสภาจากพรรคดังกล่าวอีกสองคนกำลังช่วยกันร่างกฎหมายดังกล่าวนี้

ทว่าทางสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลดังกล่าวมากนัก เนื่องจากข้อมูลนั้นยังเป็นความลับ และค่อนข้างที่จะซับซ้อน

ข้อมูลที่สามารถหามาได้ ณ ขณะนี้

อ้างอิงจากแหล่งข่าว ร่างกฎหมายที่ว่านี้จะโฟกัสไปที่การทำให้สกุลเงินดิจิตอลกลายเป็นที่นิยมในกลุ่มประชาชนกระแสหลักมากขึ้นสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ส่วนเป้าหมายที่แท้จริงนั้นคือการป้องกันไม่ให้ทางรัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซง, ป้องกันไม่ให้สกุลเงินดังกล่าวตกลงไปอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและสินทรัพย์ securities และทำให้มันปลอดจากการถูกเก็บภาษี

ก่อนหน้านี้ความนิยมของ Bitcoin ได้ไปต้องตาต้องใจของอาชญากรในหลายๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ransomware ค่าไถ่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Bitcoin, การลักพาตัวในประเทศอินเดียและประเทศอังกฤษที่เรียกค่าไถ่เป็น Bitcoin เช่นกัน ซึ่งบางทีกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลในอย่างในประเทศสหรัฐฯที่เห็นศักยภาพของ Bitcoin แต่ไม่อยากให้มันถูกนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายจนต้องหาวิธีแก้ไขดังกล่าว

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น