<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้ออกกฎหมายในรัฐอริโซน่าประเทศสหรัฐฯต้องการให้ผู้คนจ่ายภาษีเป็น Bitcoin

ร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ถูกเสนอโดยวุฒิสภาแห่งรัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งร่างดังกล่าวหากผ่านความเห็นชอบนั้น ผู้คนในรัฐจะสามารถจ่ายภาษีของพวกเขาเป็น Bitcoin หรือ cryptocurrencu อื่น ๆ ได้

รายงานล่าสุดเผยให้เห็นว่าร่างดังกล่าวที่ถูกสนับสนุนโดยสมาชิกวุฒิสภา Warren Petersen และผู้ออกกฎหมายอื่น ๆ อีกสามคนถูกเสนอเข้าที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา โดยถูกส่งให้กับคณะกรรมการกฎวุฒิสภาแห่งรัฐอริโซน่าเพื่อการพิจารณาเพิ่มเติม

ข้อมูลจากร่างยังเผยถึงการอนุญาตให้ “มีการชำระภาษี หรือค่าปรับอื่น ๆ” โดยเรียกมันว่า “payment gateway ซึ่งหมายถึง Bitcoin หรือ cryptocurrency สกุลอื่น ๆ ที่ใช้ระบบ p2p”

รายงานยังกล่าวต่อว่า

“กรมสรรพากรจะทำการแปลง cryptocurrency ให้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯในอัตราการแลกเปลี่ยนในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากจ่ายบิลมาแล้ว และจะทำการเครดิตเข้าบัญชีของผู้จ่ายให้เป็นเงินดอลลาร์ในอัตรานั้น ๆ”

ซึ่งก็ยังคงต้องดูกันต่อไปว่าร่างดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่

ก่อนหน้านี้ผู้ออกกฎหมายในรัฐอริโซน่าได้อนุมัติร่างกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวมาแล้วเมื่อช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา โดยกลาวว่าเทคโนโลยี Blockchain และ smart contracts นั้นถูกกฎหมายของรัฐ

+0-00 ratings

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องในหมวด กฎหมายและรัฐบาล

ในวันนี้ วันที่ 11 มกราคม กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ได้ยืนยันอีกครั้งว่ากำลังร่างกฏหมายเกี่ยวกับการปิดเว็บเทรด...

Close