<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ญี่ปุ่นเรียกร้องให้กลุ่มประเทศ G20 ป้องกันการฟอกเงิน Cryptocurrency

ประเทศญี่ปุ่นวางแผนเรียกร้องให้กลุ่มประเทศ G20 ทำการเพิ่มมาตรการป้องกันการนำเอา cryptocurrency ไปใช้เพื่อฟอกเงิน อ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าโอกาสที่ทางกลุ่มผู้นำใน G20 จะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนี้และเริ่มประชุมเพื่อแก้ปัญหาจะยังต่ำอยู่ เนื่องจากว่าแต่ละประเทศก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน อ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์

หนึ่งในสมาชิกกล่าวในที่ประชุมว่าว่าจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค และในแง่ของการป้องกันการฟอกเงิน แทนที่จะโฟกัสไปที่ผลกระทบต่อระบบของธนาคาร

สมาชิกของ G20 เกรงเรื่องข้อกฎหมายที่เข้มงวด

อย่างไรก็ตาม สมาชิกของ G20 กำลังลังเลที่จะสนับสนุนการเข้มงวดมาตรการทางกฎหมาย

โดยทางตัวแทนจากธนาคารกลางและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ G20 จะทำการเข้าประชุมกันในวันที่ 19 และ 20 มีนาคม ณ กรุง Buenos Aires ที่น่าสนใจคือในการประชุมจะมีการพูดคุยถึง cryptocurrency ด้วย

ทางหน่วยงาน Financial Action Task Force (FATF) หรือกลุ่มที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดย G7 และมีสมาชิกจาก 37 ประเทศทั่วโลกเผยว่าจะทำงานเพื่อสืบค้นว่า cryptocurrency ในทั่วโลกนั้นได้ถูกนำไปใช้ฟอกเงินแบบไหนบ้าง

ทางกลุ่มผู้ออกกฎหมายจากประเทศญี่ปุ่นกำลังกังวลว่าในขณะที่พวกเขายังต้องการความเห็นด้วยจากกลุ่มประเทศ G20 นั้น สมาชิกของแต่ละประเทศมีวิธีการเข้มงวดและจัดการด้านกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะสร้างช่องโหว่สำหรับการฟอกเงินได้

ประเทศญี่ปุ่นนั้นถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ติดตั้งระบบติดตามการซื้อขาย cryptocurrency โดยพวกเขาเริ่มจริงจังกับการป้องกันนี้หลังจากที่มีการแฮคเว็บ Coincheck ไปเมื่อไม่นานมานี้

Read previous post:

Bitcoin และ ...

Close