<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แพลตฟอร์ม Streaming เกมชื่อดังนาม Twitch เพิ่มตัวเลือกการสนับสนุนผ่าน Cryptocurrency

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแพลตฟอร์ม Streaming เกมชื่อดังนาม Twitch ได้เพิ่มตัวเลือกในการสนับสนุนผ่าน Cryptocurrency

ผู้ให้บริการดังกล่าวจะอนุญาตให้ Streamer (นักเล่นเกม) สามารถรับการบริจาคได้ในรูปแบบ Cryptocurrency จากแฟน ๆ ของพวกเขา โดย Twitch ได้ทำการรวมฟังก์ชั่นการทำงานนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว และ Streamer ก็สามารถกดรับการบริจาคด้วย Cryptocurrency ได้ทันที

บริษัท Streamlabs หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม Twitch จะใช้ Coinbase เป็นผู้ใช้บริการการชำระเงิน และ Streamer จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อบัญชีคริปโตของพวกเขาบนแพลตฟอร์ม Twitch และเมื่อเชื่อมต่อแล้วนั้น แฟน ๆ ของพวกเขาจะสามารถเลือกบริจาคด้วย Cryptocurrency ได้ทันที

ในปัจจุบันจะสนับสนุนคริปโตชื่อดังอย่าง Bitcoin, Ethereum, Litecoin และ Bitcoin Cash เท่านั้นซึ่งทาง Streamlabs กล่าวว่า “ในอนาคตจะเพิ่มเหรียญอื่น ๆ อีกแน่นอน”

ซึ่ง Streamers ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการนี้ แต่จะเสียค่าธรรมเนียมหากถอนเป็นสกุลเงินทั่วไปในเว็บเทรด Coinbase

อ้างอิงจาก Newzoo มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Twitch Stream มากกว่า 2  พันล้านชั่วโมงในสี่เดือนแรกของปี 2018 โดย Streamer ของ Twitch ใช้โปรแกรม OBS ของ Streamlabs ในการ Stream

ปัจจุบัน Amazon เป็นเจ้าของ Twitch และจริง ๆ แล้ว Twitch ก็รับ Bitcoin ในการกดสมัคร Subscribe ตั้งแต่ปี 2014 แล้วเช่นกัน