<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานประชุมด้าน Blockchain เข้าฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูเหมือนว่าสถาบันด้านการศึกษาในประเทศไทยนั้นเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เป็นตัวหนุนหลังเหรียญ Bitcoin อย่าง Blockchain แล้ว

คณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (Executive MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ประกาศเปิดตัวงานประชุมด้าน Blockchain นามว่า “Business Disruption with Blockchain Technology” โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมนาทางการตลาด

นายยงเกียรติ สนเทศอดิศัย นักศึกษาคณะพาณิชย์ศาตร์และการบัญชี ให้สัมภาษณ์กับทางสยามบล็อกเชนถึงกิจกรรมดังกล่าวที่จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน นี้ โดยเขากล่าวว่าต้องการที่จะสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ เพื่อให้พวกเขาได้ปรับตัวทัน

“จริงๆ เป็นการสร้าง awareness ให้กับมุม business นะครับ คาดหวังว่า คนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ blockchain” กล่าวโดยนายยงเกียรติ

ที่สำคัญ เขายังเผยว่าปัจจุบันมีนิสิตจากคณะ MBA ที่ให้ความสนใจในเทคโนโลยีการกระจายศูนย์อย่าง Blockchain ที่ว่านี้มาก แต่ด้วยความที่มันยังใหม่จึง “ยังขาดความรู้ทางด้านนี้” แต่หากเป็นนิสิตจากสาย IT นั้น นายยงเกียรติ กล่าวว่าพวกเขา “ค่อนข้างให้ความสนใจมากครับ”

สำหรับวิทยากรหลักที่จะมาเป็นผู้บรรยายในงานสัมนาดังกล่าวคือ พ.อ.ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะจัดขึ้นในเวลาหกโมงถึงสามทุ่ม ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรา์และการบัญชี ผู้ที่สนใจเข้างานสัมนาสามารถลงชื่อผ่านเว็บไซต์ได้ที่นี่ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลังดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนเคยรายงานไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของไทยอย่าง ABAC ที่เคยเปิดคอร์สด้าน Blockchain ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยจะเน้นย้ำไปที่แนวคิดหลัก ๆ ของเทคโนโลยีดังกล่าว รวมถึงการนำเอาไปใช้ในภาคธุรกิจต่าง ๆ อีกด้วย