<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือผู้นำด้านโอนเงิน เพื่อใช้ Blockchain ทำให้ทั่วโลกโอนเงินไปกัมพูชาได้

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

SCB จับมือ Wing เพื่อใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการทำธุรกรรมข้ามประเทศ

SCB ใช้ Blockchain ช่วยกัมพูชา

อ้างอิงจาก PR เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้จับมือกับ Wing สาขากัมพูชา ผู้นำทางด้านการให้บริการโอนเงินของกัมพูชา เพื่อที่จะนำเทคโนโลยี Blockchain เข้าไปพัฒนาบริการการโอนเงินทั่วโลกไปยังกัมพูชา

การจับมือดังกล่าวจะทำให้บริการการทำธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นได้รวดเร็วและทำได้จากทั่วโลก โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายเงินโอนไปยังกัมพูชาด้วยระบบ Blockchain

bitazza-may-768x90

การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นไปตามแผนของ SCB ที่วางไว้ว่า จะเป็นศูนย์กลางการโอนเงินในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการระบุไว้ว่า SCB ได้ใช้ Blockchain ของใคร แต่ก่อนหน้านี้ พวกเขาก็ได้เข้าร่วมกับ RippleNET ที่เป็นเครือข่ายของ Ripple เจ้าของเหรียญ XRP โดยในเครือข่ายดังกล่าวมีสมาชิกเป็นธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ทั่วโลก

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา SCB เองก็เคยประกาศว่าให้บริการโอนเงินจากไทยไปญี่ปุ่นด้วย Ripple และเพิ่งจะร่วมมือกับโปรเจกต์ Coinone ที่เป็นบริการทำธุรกรรมด้วย Blockchain ไม่ต้องผ่านธนาคาร ทำให้พวกเขาสามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทยได้

ความรวดเร็วของการใช้ Blockchain โอนเงินระหว่างประเทศ

โดยปกติแล้ว การโอนเงินด้วยระบบธนาคารทั่วไปไปต่างประเทศนั้นจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงและใช้ระยะเวลานาน ในบางครั้งอาจกินเวลาหลายวันเลยก็มี ซึ่งช่องโหว่ตรงนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ Blockchain เข้ามาช่วย เช่น Ripple มันจะทำให้ค่าธรรมเนียมเหลือเพียงไม่กี่บาท และการทำธุรกรรมแทบจะเกิดขึ้นได้ในทันทีเลย ข้อดีในส่วนนี้เลยทำให้สถาบันและธนาคารต่าง ๆ เริ่มตื่นตัวและหันมาใช้ Blockchain มากขึ้นแล้วนั่นเอง

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90