<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงาน: โปรเจกต์ ICO มีมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 แต่ระดมทุนได้น้อยกว่าไตรมาสที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานจาก ICObench ว่า ICO ในไตรมาสที่สี่ของปี 2018 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามในขณะนั้น ในขณะที่โปรเจกต์ ICO ที่ระดมทุนเสร็จแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน

จำนวน ICO มากขึ้น

จำนวน ICO ที่ระดมทุนเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สี่นั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 594 ตัวจาก 554 ในไตรมาสที่สาม แต่จำนวนโปรเจกต์ที่ยังไม่ระดมทุนก็มีจำนวนมากขึ้นในไตรมาสที่สี่เช่นเดียวกัน แต่จำนวน ICO ที่ระดมทุนสำเร็จมีจำนวนเท่ากัน

อ้างอิงจากรายงาน จำนวนโปรเจกต์ระดมทุน ICO ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ และลดลงจาก 1.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สาม ในขณะที่ยอดเฉลี่ยของโปรเจกต์ลดลงเป็น 6.7 ล้านดอลลาร์จาก 8.9 ล้านดอลลาร์

ICOBench กล่าวว่า 88 เปอร์เซ็นต์ของโปรเจกต์ ICO นั้น รับแต่สกุลเงิน Ethereum ทางบริษัทเน้นย้ำว่าราคา Ethereum ลดลงกว่า 43 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 และนั่นเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำให้มูลค่าของการลงทุนนั้นลดลงเป็นอย่างมากในไตรมาสที่สี่ที่ผ่านมา

ในขณะที่ตลาด ICO ในไตรมาสที่สี่มีผลดำเนินการที่แย่ลงในแง่ของการระดมทุน แต่ในไตรมาสที่สี่มีสถิติที่สามารถระดมทุนถึง Hard Cap มากกว่าไตรมาสที่สาม

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในเรื่องของ Hard Cap นั้นแปลว่าโปรเจกต์ ICO ในไตรมาสสี่สามารถกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนได้ดี

อ้างอิงจาก ICOBench สิงคโปร์กลายเป็นประเทศอันดับแรกที่มีการระดมทุน ICO สำเร็จในไตรมาสที่สี่ โดยมีจำนวน ICO 85 ตัวสามารถระดมทุนได้มากกว่า 251 ล้านดอลลาร์ อนดับสองคือสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่ามีการระดมทุนได้มากถึง 238 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ICO ของสหรัฐฯ สามารถระดมทุนได้ 159 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สี่

อ้างอิงจาก ICOBench เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุว่าประทศแคนาดาเป็นประเทศที่สามารถระดมทุนได้มากสุดในครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม อยู่ที่ 80 ล้านดอลลาร์ และสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง