<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ Mercury FX ใช้ XRP โอนเงินไปยังฟิลิปปินส์สำเร็จแล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Mercury FX หรือผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศจากอังกฤษ, ฮ่องกง แลพ Cape Town กล่าวว่าระบบ xRapid ที่พวกเขาเพิ่งจะติดตั้งเสร็จนั้น ถูกเริ่มใช้งานส่งเงินไปยังฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกแล้ว

โดยธุรกรรมแรกที่ถูกส่งด้วย xRapid นั้นมีขึ้นสำหรับลูกค้าในอังกฤษรายหนึ่ง ผู้ที่ต้องการส่งเงินเพื่อเป็นค่าฮันนีมูนกับภรรยาของเขา

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90