<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ประเทศมอลตาร่วมมือบริษัทด้านความปลอดภัยของ Blockchain ป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน

มอลตากำลังร่วมมือกับบริษัท Startup ด้าน Blockchain นาม CipherTrace เพื่อมาช่วยเหลือด้านเทคนิคในการจัดการความเสี่ยงของอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต

ร่วมมือกัน

Malta Financial Services Authority (MFSA) ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมาว่าจะร่วมมือกับ ของ CipherTrace บริษัทด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมาย “ปกป้องผู้บริโภค นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Blockchain”

เครื่องมือนี้จะใช้ Blockchain ในการค้นหา Address และกระเป๋าเก็บคริบโตที่น่าสงสัย อ้างอิงจากเว็บ CipherTrace บอกว่าทางบริษัทจะมี Profile ของเว็บเทรดคริปโต, ATM, เครื่องผสมเหรียญและระบบการฟอกเงินรวมถึงประวัติทางอาญา เพื่อวัดคะแนนในการทำธุรกรรมในต่ละครั้งและยังสามารถวัดระดับความเสี่ยงอีกด้วย

Machine Learning และวิเคราห์จะมาช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Address ของกระเป๋าเก็บคริปโต ทาง MFSA กล่าวว่า ระบบจะไม่เปิดเผย Address ของ Blockchain และจะอนุญาตให้ผู้ควบคุมกฎหมายสามารถ “ประเมินและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของธุรกิจสินทรัพย์เสมือน”

CEO ของ MFSA นาย Joseph Cuschieri กล่าว:

“มีการตระหนักถึงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Blockchain ทางเราจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกับ CipherTrace เพื่อลดการฉ้อโกงและตรวจจับการทำธุรกรรมด้วยแหล่งเงินที่ผิดกฎหมาย”

CipherTrace กล่าวระบบนี้จะประเมินความเสี่ยงแก่ผู้ประกอบการในมอลตา และ “ประเมินความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง”

“ธุรกิจ Cryptocurrency มักจะมีปัญหาในการสร้างความไว้วางใจและการรักษาความสัมพันธ์ด้านการธนาคารเนื่องจากพวกเขารับรู้ถึงความเสี่ยง” นาย Dave Jevans CEO ของ CipherTrace กล่าว

CipherTrace สามารถระดมทุนได้มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์รวมไปถึงนาย Mike Novogratz จาก Galaxy Digital อีกด้วย