<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เว็บเทรดคริปโตในแคนาดาจะต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา เว็บเทรดคริปโตที่แคนาดาจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและต้องลงทะเบียนกับต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลของแคนาดา (FinTRAC) ภายในวันที่ 1 มิถุนายนปี 2020

ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการแก้ไขกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใหม่ของแคนาดาในปีหน้า

เว็บเทรดคริปโตนั้นจะต้องรายงานเรื่อง KYC (Know Your Customer) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ ไปยังศูนย์เฝ้าระวังของแคนาดา นอกจากนี้ยังรวมถึงการเก็บบันทึกลูกค้าและการว่าจ้างเจ้าหน้าที่กำกับดูแลสำหรับแพลตฟอร์มของพวกเขา

มีรายงานว่ามีแรงจูงใจในการนำนโยบายใหม่มาใช้เพื่อให้ธนาคารแคนาดาเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือกับเว็บเทรดคริปโต

อ้างอิงจากนาย Lori Stein หุ้นส่วนของ บริษัทกฎหมายธุรกิจ Osler Hoskin & Harcourt สถาบันการเงินของแคนาดามีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินจากเว็บเทรด นาย Stein กล่าวว่า:

“ตอนนี้จะมีข้อกำหนดในการลงทะเบียนการปฏิบัติตามและควบคุมโดย FinTRAC ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ จะเปิดกว้างมากขึ้นในการให้บริการและจัดการกับธุรกิจสกุลเงินเสมือน”

อย่างไรก็ตามนาย Stein ชี้ให้เห็นว่าเว็บเทรดคริปโตจากต่างประเทศที่มาเปิดบริการในแคนาดานั้น อาจไม่ยอมรับกฏของแคนาดาสักเท่าไร ผู้เชี่ยวชาญบางคนเห็นด้วยกับรายงานว่าการมีข้อกำหนดด้านกฎข้อบังคับอาจทำให้เว็บเทรดจากต่างประเทศพากันออกจากตลาดในแคนาดา

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น