<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ร้านค้าปลีกในเกาหลีใต้นับพันร้านเริ่มรับเหรียญ Bitcoin Cash เป็นช่องทางในการชำระเงินมากขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ การรับเหรียญ Bitcoin Cash เป็นช่องทางในการชำระเงินนั้นเริ่มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลก อ้างอิงจากนาย Roger Ver โดยเขาเผยว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระแส BCH นี้แล้ว

BCH กำลังจะได้รับความนิยมอย่างมาก?

เกาหลีใต้นั้นดูเหมือนจะเป็นประเทศที่ให้ความสนใจในตัว Bitcoin Cash มาเป็นเวลานานแล้ว โดยนาย Ver นั้นเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2018 ว่าในขณะนั้นตลาดเกาหลีใต้มีความตื่นตัวต่อเหรียญ BCH มาก โดยหากย้อนกลับไปที่ตอนจุดพีคของตลาด cryptocurrency เมื่อปลายปี 2017 นั้น โวลลุ่มการซื้อขาย BCH นั้นได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลมาก

นอกจากนี้การปรับตัวใช้ Bitcoin Cash ยังได้เพิ่มสูงขึ้นในแถบ North Queensland (ออสเตรเลีย) และญี่ปุ่นอีกด้วย แต่ทว่าทั้งสองแห่งนี้ก็ยังไม่เทียบเท่าของสโลเวเนีย ที่มีการปรับใช้เหรียญดังกล่าวในพื้นที่มากกว่า 343 แห่ง

ข้อวิพากษ์วิจารณ์

กระนั้นก็ยังมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์บางรายที่ไม่เชื่อถึงข่าวที่มาจากนาย Roger Ver โดยกล่าวว่าจะไม่มีวันเป็นตัวแลกเปลี่ยนมูลค่าต่อเงินดอลลาร์ได้แน่นอน พร้อมกล่าวว่า BCH จะสามารถนำไปใช้ได้ดีแค่ในตลาดมืดเท่านั้น


แล้วคุณล่ะ คิดว่า Bitcoin Cash นั้นจะมาแทนที่ Bitcoin และสกุลเงินหลัก ๆ ในอนาคตได้หรือไม่